narzedziownia

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

KONKURENCYJNI NA RYNKU

Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. to jedna z najstarszych fabryk przemysłowych w Polsce, a także wiodący producent obrabiarek skrawających. Istotną cechą maszyn z punktu widzenia użytkownika końcowego jest ich trwałość – to ona decyduje o konkurencyjności. O tym, jak łączyć bogatą historię i tradycję z dążeniem w kierunku innowacji mówi Artur Bartkowiak – prezes zarządu AFM DEFUM.

Andrychowska Fabryka Maszyn S.A.

Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. to jedna z najstarszych fabryk przemysłowych w Polsce, a także wiodący producent obrabiarek skrawających. Istotną cechą maszyn z punktu widzenia użytkownika końcowego jest ich trwałość – to ona decyduje o konkurencyjności. O tym, jak łączyć bogatą historię i tradycję z dążeniem w kierunku innowacji mówi Artur Bartkowiak – prezes zarządu AFM DEFUM.

Jak kształtuje się synergia nauki z biznesem w Państwa spółce?

Temat nie jest nam obcy. Rozumiemy potrzebę rozwoju techniczno-technologicznego, dlatego wspomagamy się wiedzą naukową i możliwościami specjalistycznych badań naukowych w ramach projektów Innotech z Politechniką Poznańską i Politechniką Szczecińską. Współpracując z naukowcami zrealizowaliśmy dwa projekty naukowo-badawcze, w ramach których powstały modele stołu obrotowo-uchylnego naszej własnej konstrukcji – jako uzupełnienie oferty produkowanych przez nas centrów pionowych – oraz tokarki do toczenia gwintów falistych, zataczania powierzchni owalnych i toczenia niekołowego. Obecnei jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego projektu małej, przenośnej tokarki pionowej.

Andrychowska Fabryka Maszyn S.A.

Co decyduje o atrakcyjności i konkurencyjności Państwa produktów?

Jeśli mowa o produkcji obrabiarek standardowych, to powiedziałbym, że nie odbiegają one od wyrobów konkurencji. Jednak możliwość indywidualizowania naszych maszyn i dostosowywania ich do konkretnych potrzeb klientów, uzbrajanie ich w specjalizowane systemy załadunku, czy gotowość do projektowania i szybkiej realizacji maszyn specjalnych, są istotną przewagą w stosunku do dużych producentów obrabiarek, nastawionych na standardową produkcję seryjną. Najciekawsze i największe kontrakty, które realizujemy, zazwyczaj związane są z ciężkimi maszynami specjalnymi. Chociaż udało nam się również pozyskać bardzo ciekawy kontrakt na kilka automatycznych linii dla przemysłu motoryzacyjnego oraz specjalną ciężką tokarkę pionową do obróbki elementów z materiału trudno skrawalnego. Każdy taki nietypowy kontrakt jest z jednej strony dużym wyzwaniem, a z drugiej strony ważnym doświadczeniem dla firmy, dzięki któremu cały czas się rozwijamy.

Andrychowska Fabryka Maszyn S.A.

Jak udaje się łączyć tak bogatą historię i tradycję spółki z rozwijaniem nowoczesnych rozwiązań?

Niewątpliwie historia firmy to zdobywanie wiedzy i doświadczenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadnień konstrukcyjnych i technologicznych. Ta tradycja tworzy twarde zaplecze dla możliwości sprostania nowym wyzwaniom związanym z coraz szybciej zmieniającym się rynkiem obrabiarek zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wieloletnie konsultacje z użytkownikami naszych maszyn pozwalają nam na wybór najbardziej zbliżonego do oczekiwanego przez rynek kierunku innowacyjnych zmian naszych konstrukcji. Takie połączenie tradycji, rozumianej jako doświadczenie i wiedza, z potrzebami rynku oraz coraz to nowszymi możliwościami technicznymi, wydaje się warunkiem przetrwania i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa w branży.

Tokarka do toczenia gwintów falistych z założenia jest adresowana do niszowego sektora produkującego na potrzeby przemysłu wydobywczego. Niemniej opracowywane rozwiązanie może mieć zastosowanie we wszystkich robotach tokarskich, w których wymagane są operacje zataczania. Również projekt pięcioosiowego centrum jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na tego typu produkty. Nowe rozwiązania wprowadzamy często we własnym zakresie, dzięki zdobytemu wcześniej doświadczeniu. Wchodząc jednak w nieznane nam do tej pory obszary wiedzy, korzystamy z doświadczenia fachowców specjalizujących się w wybranych zagadnieniach.  wspomniane wyżej prototypy powstają w ramach projektów Innotechu we współpracy z politechnikami w Poznaniu i Szczecinie – to doskonale obrazuje synergię nauki z biznesem.

Andrychowska Fabryka Maszyn S.A.

Kluczowym elementem innowacyjnych technologii jest ich wpływ na środowisko. Czy jest tak również w produkcji obrabiarek?

Z całą pewnością. Ekologia nabiera bardzo dużego znaczenia również w przemyśle maszynowym i nie mamy wyjścia, musimy nadążać za światowymi trendami i szukać rozwiązań ekologicznych. Trudno mi wyliczać wszystkie aplikacje podnoszące ekologiczność naszych obrabiarek, ale pozwolę sobie wspomnieć o dwóch najbardziej istotnych.

Po pierwsze, są to systemy smarowania. Wszędzie tam, gdzie jest to technicznie uzasadnione, staramy się stosować zamknięte układy smarowania smarem stałym – zarówno wrzecion, jak i prowadnic tocznych. Takie systemy zapobiegają mieszaniu się oleju wyciekającego z otwartych układów smarowania do emulsji chłodzących stosowanych w przestrzeni obróbczej. W emulsjach chłodzących zanieczyszczonych olejem rozwija się bowiem flora bakteryjna zdecydowanie skracająca żywotność chłodziwa.

Duże znaczenie ma także poziom zużycia energii – w naszych maszynach stosujemy nie tylko najnowsze rozwiązania napędów cyfrowych, zużywających jej relatywnie mniej, lecz także opcje sterowań numerycznych, które potrafią odzyskiwać część energii, np. przy hamowaniu wrzeciona, a także sterować dynamiką napędów w kierunku optymalizacji uzyskiwanych przyspieszeń w funkcji zużycia energii. Mówiąc prościej, gdy czas cyklu nie jest krytyczny, maszyna może zmniejszyć dynamikę napędów (czyli przyśpieszenia jednostek posuwowych i napędu głównego). Niewątpliwie wydłuży to sumaryczny czas cyklu obróbczego, ale jednocześnie zmniejszy zużycie energii. Obecnie, w nowych sterowniach producenci oferują nawet oprogramowanie pozwalające pokazać rzeczywiste zużycie energii w przeliczeniu na emisję dwutlenku węgla.

Andrychowska Fabryka Maszyn S.A.

Plany na najbliższą przyszłość?

Celem na najbliższy rok jest oczywiście zwiększenie wydajności zakładu, a tym samym produkcji, poprzez optymalizację pewnych procedur. Chcemy zwiększyć udział w rynku i wyprzedzić konkurencję w zakresie nowych rozwiązań, które wprowadzamy. Liczymy także na zwiększenie przychodów ze sprzedaży na rynku zewnętrznym. Nasze produkty cieszą się renomą, którą doceniają już nie tylko krajowi klienci, ale co raz częściej także zagraniczni.

Rozmawiała Martyna Motylska 

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.