Artykuł Dodaj artykuł

Raport podsumowujący targi easyFairs® SyMas i easyFairs® MAINTENANCE

5 i 6 października w Krakowie już po raz trzeci odbyły się targi obróbki, magazynowania, transportu i logistyki materiałów sypkich i masowych easyFairs® SyMas. Po raz drugi towarzyszyły im targi utrzymania ruchu, planowania i optymalizacji produkcji easyFairs® MAINTENANCE.

5 i 6 października w Krakowie już po raz trzeci odbyły się targi obróbki, magazynowania, transportu i logistyki materiałów sypkich i masowych easyFairs® SyMas. Po raz drugi towarzyszyły im targi utrzymania ruchu, planowania i optymalizacji produkcji easyFairs® MAINTENANCE.

Podczas targów swoje produkty i usługi na 75 stoiskach zaprezentowało 88 wystawców zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Obecność firm z takich pańtw jak m.in.: Finlandia, Dania, Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Francja, Rumunia, Czechy, Słowenia nadała targom międzynarodowego charakteru. Wśród bogatej oferty prezentowanej przez wystawców nie zabrakło urządzeń weryfikujących, filtrujących, separujących, transportujących, aparatury kontrolno-pomiarowej, a także rozwiązań obejmujących konserwację maszyn i urządzeń, automatykę, robotykę czy mechanikę.

Dzięki organizacji targów SyMas oraz targów MAINTENANCE w tym samym miejscu i czasie zarówno wystawcy, jak i zwiedzający mogli w pełni skorzystać z efektu synergii.

Wystawcy:

 

 

LISTA WYSTAWCÓW

• Aerzen Polska Sp. z o.o.
• Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Elektroniki,
Katedra Automatyki
• Aktim Sp. z o.o.
• Arodo BVBA
• ANDUR F.P.U.H.
• ANRO – Firma Poligraficzno Handlowa
Exp.-Imp. Anna Rotarska
• Araj Sp. z o.o. PPW
• ASZ s.c.
• ATEX Wolff i Wspólnicy Sp. J.
• Bart Sp. z o.o.
• Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski
• Buttimer Polska Sp. z o.o.
• Carrara S.p.A.
• CCI International
• Cimbria Bulk Equipment A/S
• Dexol sp. j.
• Dietrich Engineering Consultants SA
• DMN Schüttguttechnik GmbH
• Dymo Industrial Labelling Solutions
• Ebro Armaturen GmbH Oddział w Polsce
• Ekofinn-Pol Sp. z o.o.
• Wydawnictwo ELAMED: ”Transport
Wewnętrzny i Magazynowanie”
• ZZIP ELMETAL s.c.
• EURAGGLO
• OMC ENVAG Sp. z o.o.
• Fama Sp. z o.o.
• Fertiprocess
• Hansford Sensors Sp. z o.o.
• Powder & Bulk
• Pro-Organika Sp. z o.o.
• Process Sensors Polska Sp. z o.o.
• Rataj a.s.
• Rectus Polska Sp. z o.o.
• Rembe GmbH Safety+Control
• Rondo 2
• Sabur Sp. z o.o.
• Schenck Process Polska Sp. z o.o.
• Scutti Polska
• SFET Tomasz Boguszewski
• Skako Vibration A/S
• Steel-Kamet Oy
• .steute Polska
• Techmont PPHU

 
• Heleon Construction srl
• Heubach GmbH
• Humac Sp. z o.o.
• Impex-Saro PUH
• In-Tech Polska Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Wdrażania
Innowacji INWET S.A.
• ITW Haloila
• Fr. Jacob Söhne GmbH & Co.
• Jesma Vejeteknik A/S
• Konecranes Sp. z o.o.
• Krajowa Sied Innowacji KSU
• KURZ SSI AG Silosysteme International
• „Mach” ZPUH Marian Chmurski
• Maguin
• Mas Trading Sp. z o.o.
• Megan Sp. z o.o.
• Metronic Systems
• MM Magazyn Przemysłowy
• Mosa Solution s.r.o.
• NAPĘDY I STEROWANIE – miesięcznik
naukowo – techniczny
• Nederman Polska Sp. z o.o.
• NetterVibration Polska Sp. z o.o.
• Newtech Engineering Sp. z o.o.
• NIVELCO-POLAND Sp. z o.o.
• NMG Sp. z o.o.
• Nord-Lock Poland Sp. z o.o.
• Norgpol Sp. j.
• Norres Polska Sp. z o.o.
• Nowytech Polska Sp. z o.o.
• OLI Vibrationstechnik GmbH
• OZB PHU s.c.
• Poittemill
• Kooperacja Polko Sp. z o.o.
• Technopomiar Sp. z o.o.
• Tekpro Sp. z o.o.
• Targi w Krakowie Sp. z o.o.
• Tessa Wolff i Synowie Sp. z o.o.
• TRM-Filter d.o.o.
• Utilcell s.r.o.
• VST Engineering s.r.o.
• Wagmont Rymer Janusz
• Wakro Sp. z o.o.
• WAM Polska Sp. z o.o.
• WAŻENIE – DOZOWANIE – PAKOWANIE kwartalnik techniczno-informacyjny
• Zakład Mechaniki Precyzyjnej i
Usług Technicznych s.c.
• Zach Metalchem Sp. z o.o.

 

 

ODWIEDZAJĄCY

Z uwagi na szeroką tematykę obejmującą targi prezentowana oferta zyskała sobie uznanie wśród przedstawicieli wielu sektorów przemysłu. W gronie odwiedzających targi najliczniej reprezentowane były takie branże jak:

Goście targowi to osoby podejmujące kluczowe decyzje w przedsiębiorstwach, a przez to mające wpływ na kwestie związane z zakupem nowego sprzętu czy wdrażaniem nowoczesnych technologii. Na targach obecni byli zarówno właściciele i prezesi zakładów, jak również inżynierowie, technolodzy i kierownicy produkcji czy specjaliści ds. technicznych.

Jak pokazują wyniki ankiet przeprowadzonych wśród gości targowych, zdecydowana większośd, bo ponad 70% ankietowanych oceniło pozytywnie ofertę prezentowaną na targach. Ze sporym uznaniem spotkał się zarówno dobór wystawców, jak również prezentowane przez nich urządzenia. Cieszy również fakt docenienia estetycznej zabudowy stoisk, dobrej organizacji i profesjonalnej obsługi, a przede wszystkim atmosfery panującej na targach. Poprzez ściśle branżowy charakter targi odwiedzili wyłącznie specjaliści z branży materiałów sypkich i masowych oraz utrzymania ruchu. Znacząco ułatwiło to nawiązywanie kontaktów, a w przyszłości zapewne przełoży się na wiele zrealizowanych kontraktów. Z uznaniem ze strony wystawców i gości targowych targowych spotkały się seminaria i konferencje przewidziane w programie towarzyszącym targom. Oprócz wpisanych w koncepcję easyFairs® branżowych seminariów learnShops™ odbyło się również Międzynarodowe Seminarium INDEX – Zagrożenia Wybuchowe w Zakładach Przemysłowych ATEX organizowane przez firmę Tessa Wolff i Synowie oraz seminarium organizowane przez firmę humac sp. z o. o.: Energia – Media- Utrzymanie Ruchu: „DIAGNOSTYKA - BEZPIECZEOSTWO - SYSTEMY INFORMATYCZNE ZYSK ENERGETYCZNY W UTRZYMANIU RUCHU”.

 

Integralną częścią każdych targów easyFairs® są bezpłatne prezentacje learnShops™. Dzięki nim, odwiedzający targi SyMas i MAINTENANCE mieli możliwość szerszego zapoznania się z ofertą wystawców oraz ogólną tematyką materiałów sypkich i masowych jak i zagadnieniem utrzymania ruchu w firmach.

Program learnShops™

Środa, 5 października 2011 r.

10.00 PUH IMPEX-SARO
Automatyczne smarowniczki – Najbardziej efektywne wspomaganie gospodarki smarowniczej. Piotr Ambrożewicz

10.30 RECTUS POLSKA Sp. z o.o.
Zawory zaciskowe AKO – seria VMC. Grzegorz Franiak

11.00 Nord-Lock Poland Sp. z o.o.
System zabezpieczania połączeo śrubowych przed samoczynnym luzowaniem się firmy NORD-LOCK. Krzysztof Włodarz

11.30 Konecranes
RailQ - przyrząd do pomiaru geometrii torowisk. Łukasz Furgała

12.00 Baltic Berg Consulting
Doskonalenie utrzymania ruchu - nowoczesne strategie i metodologie. Arkadiusz Burnos

13:00 NowyTech Polska
Wykorzystanie efektu łożyska w najnowszych technologiach produkcji środków smarnych. Marian Ambożek

13.30 Hansford Sensors
Optymalne wykorzystanie czujników drgao oraz systemów monitorowania. Mateusz Bujak

14.00 In-Tech Polska
Czy Twoje sprężone powietrze musi być takie drogie? Radosław Majkowski

14.30 ANRO
System Lockout/Tagout - Rozwiązania dla działów utrzymania ruchu. Katarzyna Mikuła

Czwartek, 6 października 2011 r.

10.00 PRO-ORGANIKA Sp. z o.o.
System rurowy Jacob – nr 1 w Europie. Andrzej Żelazo

11.00 Polski Związek Pracodawców Producentów Kruszyw
Transport i logistyka transportu kruszyw w latach 2010 – 2012. Aleksander Kabzioski

11.30 VST Engineering
Zagrożenie wybuchem w środowisku przemysłowym. Łukasz Zawadzki

12.00 Kooperacja Polko
Zastosowanie transportu pneumatycznego materiałów sypkich w technologii systemu Polko. Damian Homa, Prof. dr hab. inż. Jan Szajnar (Politechnika Śląska)

12.30 Bart Sp. z o.o.
Systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych instalacji odpylających na przykładach projektów zrealizowanych przez firmę BART. Roman Burgiel

13.00 Technopomiar Sp. z o.o.
Automatyczne próbopobieraki materiałów sypkich. 

13.30 TRM-Filter / SFET
Filtry w atmosferze wybuchowej – przykłady. Tomasz Boguszewski

14.00 Nivelco-Poland Sp. z o.o.
Poziom, przepływ, emisja pyłów – pomiary. Dariusz Piszer

 

 

Program imprez towarzyszących

Międzynarodowe Seminarium INDEX

Zagrożenia Wybuchowe w Zakładach Przemysłowych - ATEX

Środa, 5.10.2011 r.

10:00-10:10 Otwarcie - Edyta Durazioska-Caba, humac sp. z o.o.
10:10-10:20 Prezentacja Targów Monachijskich AUTOMATICA 2012 - Paweł Kurdziel, Targi Monachijskie
10:20-10:40 Najważniejsze to mied „Energię pod kontrolą” - Marcin Śliwa NMG Sp. z o.o.
10:40-10:55 Pomiar sprężonego powietrza, gazów technicznych i energetycznych - Damian Wilk, Metronic Systems
10:55-11:20 Optymalizacja kosztów sprężonego powietrza - Katarzyna Tomczyk, Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.
11:20-11:45 Postęp w pomiarach przepływu. Lepsza jakośd pomiarów - Marzena Kubiaczyk, Emerson Process Management Sp. z o.o.
11:45-12:05 Tensometryczne pomiary wielkości mechanicznych w energetyce - Michał Wychowaoski, HBM
12:25-12:45 Nowoczesne metody uzdatniania izolacji w transformatorach olejowych, Automatyczne próbkowanie materiałów sypkich – propozycje firmy ORGREZ a.s. - Tomasz Weber, Orgrez a.s.
12:45-13:05 Ekonomiczne systemy odczytu i rozliczania energii elektrycznej oraz pełna integracja systemów infrastruktury technicznej - Jakub Wójcik, Sabur sp. z o.o.
13:05-13:25 Propozycje firmy AS INSTRUMENT dla Służb Utrzymania Ruchu w zakresie Condition Monitoring - Andrzej Skrzypkowski, AS Instrument Polska
13:25-13:45 System serwera archiwizacji danych z rejestratorów w PGE El. Opole - Damian Wilk, Metronic Systems

Czwartek, 6.10.2011 r.

10:00-10:10 Otwarcie - Edyta Durazioska-Caba, humac sp. z o.o.
10:10-10:20 Prezentacja Targów Monachijskich AUTOMATICA 2012 - Paweł Kurdziel, Targi Monachijskie
10:20-10:40 Propozycje firmy AS INSTRUMENT dla Służb Utrzymania Ruchu w zakresie Condition Monitoring - Andrzej Skrzypkowski, AS Instrument Polska
10:40-11:00 Nowoczesne metody uzdatniania izolacji w transformatorach olejowych, Automatyczne próbkowanie materiałów sypkich – propozycje firmy ORGREZ a.s. - Tomasz Weber, Orgrez a.s.
11:00-11:20 Tensometryczne pomiary wielkości mechanicznych w energetyce - Michał Wychowaoski, HBM
11:20-11:40 Ekonomiczne systemy odczytu i rozliczania energii elektrycznej oraz pełna integracja systemów infrastruktury technicznej - Jakub Wójcik Sabur sp. z o.o.
11:40-12:00 Najważniejsze to mied „Energię pod kontrolą” - Marcin Śliwa, NMG Sp. z o.o. 12:20-12:40 Modernizacja sieci sprężonego powietrza w AMP/o Kraków - Andrzej Sopel, ArcelorMittal S.A.
12:40-12:55 Pomiar sprężonego powietrza, gazów technicznych i energetycznych - Andrzej Kurdziel, Metronic Systems
12:55-13:20 Optymalizacja kosztów sprężonego powietrza - Katarzyna Tomczyk, Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.
13:20-13:45 Postęp w pomiarach przepływu. Lepsza jakośd pomiarów - Marzena Kubiaczyk, Emerson Process Management
13:45-14:00 Dobra praktyka w pomiarze. Pomiar przepływu i energii - Andrzej Kurdziel, Metronic Systems

 

Podsumowując minioną już edycję targów SyMas i MAINTENANCE warto zauważyć, że jest to impreza zyskująca sobie z roku na rok coraz większe grono zarówno wystawców, jak i odwiedzających. Świadczy to niewątpliwie o potrzebie ściśle branżowego spotkania ukierunkowanego przede wszystkim na nawiązywanie kontaktów biznesowych i poszerzanie wiedzy o nowościach produktowych i technologicznych. Mamy nadzieję, że kolejna edycja targów spełni Paostwa oczekiwania, a 3 i 4 października 2012 r. w Krakowie spotkają się wszyscy eksperci zarówno z branży materiałów sypkich i masowych, jak i utrzymania produkcji.

 
     
 

GALERIA ZDJĘĆ

RAPORT Z TARGÓW

KATALOG TARGOWY
 

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.