narzedziownia

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Polska gospodarka a recykling metali

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu opublikowała opracowanie dotyczące znaczenia recyklingu surowców wtórnych dla polskiej gospodarki.

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu opublikowała opracowanie dotyczące znaczenia recyklingu surowców wtórnych dla polskiej gospodarki. Wynika z niego m.in., że wykorzystanie odpadów i złomów miedzi może zwiększyć zyski polskiego przemysłu o co najmniej 50 mln USD.

Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia recyklingu metali dla współczesnego świata. Znaczenie recyklingu metali zostało zauważone w 2010 roku, kiedy Chiny wprowadziły ograniczenia w wywozie metali ziem rzadkich. Chiny razem z krajami należącymi do strefy chińskich wpływów posiadają ponad 90% zasobów metali ziem rzadkich. Przemysł elektroniczny Japonii, Niemiec, a także innych krajów pozbawiony dostępu do metali ziem rzadkich narażony został na duże straty. Decydenci Niemiec i Japonii natychmiast zlecili przygotowanie programów rozwoju recyklingu metali ziem rzadkich w celu ograniczenia ryzyka działalności przemysłu elektronicznego.

Powyższy fakt uświadomił wszystkim, że posiadając znaczne zasoby metali w gospodarce (tak jak w Stanach Zjednoczonych) oraz posiadając rozwinięty sektor recyklingu metali można w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko okresowej dostępności do surowców naturalnych. W przeszłości kraje bloku wschodniego posiadały tzw. rezerwy strategiczne metali na wypadek konfliktu zbrojnego. W dzisiejszych czasach rolę strategicznych rezerw w rozwiniętych gospodarkach pełni dobrze funkcjonujący sektor recyklingu metali.

Opracowanie pt. "Znaczenie recykling surowców wtórnych dla polskiej gospodarki" przeczytasz na stronie IGMNiR