Szkolenie Dodaj szkolenie

Badania ultradźwiękowe - UT- rozszerzenie, sektor przemysłowy: badanie przed i po eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem; sektor wyrobu: odlewy i odkuwki

2.300 PLN Cena od osoby - szkolenie + egzamin

Badania ultradźwiękowe - UT- rozszerzenie, sektor przemysłowy: badanie przed i po eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem; sektor wyrobu: odlewy i odkuwki

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin i otrzymują certyfikat kompetencji personelu badań nieniszczących 1. i 2. lub 3. stopnia wg PN-EN ISO 9712 oraz legitymację specjalisty badań nieniszczących, wydawaną przez Dział „Ośrodek Certyfikacji” (IC).

Badania nieniszczące NDT (ang. non-destructive testing) są grupą metod wykorzystywanych do sprawdzania jakości wyrobów przemysłowych, w tym złączy spawanych i odlewów, które nie powodują zmian ich własności użytkowych. Stanowią podstawowe narzędzie do kontroli produktów pod kątem występowania powierzchniowych i objętościowych nieciągłości spawalniczych, zarówno w trakcie procesów wytwórczych, jak również na dowolnym etapie eksploatacji. Rosnącą popularność badania nieniszczące zawdzięczają wszechstronności i mnogości możliwych aplikacji, dzięki czemu znajdują zastosowanie nie tylko we wspomnianej kontroli, lecz także w pomiarach grubości materiałów czy mapowaniu korozji. Badania nieniszczące mają również ogromny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników konstrukcji spawanych. Poprawnie przeprowadzona kontrola znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia katastrofy. Należy mieć na względzie, że w wielu przypadkach to właśnie złącza spawane są odpowiedzialne za przenoszenie największych obciążeń, stąd ich szczegółowe badania są w pełni uzasadnione.

Badania nieniszczące różnicuje się ze względu na procedurę i zastosowanie. Do podstawowych metod należą badania wizualne, które umożliwiają kontrolę niezgodności powierzchniowych i są obligatoryjne dla każdej wykonanej spoiny, badania magnetyczno-proszkowe, stosowane do wykrywania nieciągłości wychodzących na powierzchnię i zatartych występujących w materiałach ferromagnetycznych, oraz badania penetracyjne, wykorzystywane w kontroli nieciągłości otwartych, wychodzących na powierzchnię, również w tworzywach paramagnetycznych. Odmienny typ stanowią metody ultradźwiękowa i radiograficzna, mające zastosowanie w badaniach objętościowych. Metoda ultradźwiękowa sprawdza się w wykrywaniu nieciągłości płaskich i określaniu ich głębokości, dzięki czemu jest powszechnie stosowana w energetyce i ciepłownictwie. Badania radiograficzne wykorzystuje się natomiast w kontroli złączy spawanych i odlewów o złożonych kształtach.

Szkolenia w zakresie badań NDT polecamy rozpocząć od metody wizualnej. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod, obligatoryjna dla wszystkich wykonanych złączy. Sugerowany drugi stopień kwalifikacji wynika z możliwości jednoczesnego badania i oceny wyników badań, co jest pożądane przez pracodawców przez wzgląd na ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem personelu badawczego. Kolejne metody stanowią kwestię indywidualną, uwarunkowaną m.in. rodzajem wykonywanego zawodu. Staramy się możliwie jak najbardziej ułatwić proces szkolenia i certyfikacji, stąd znaczna część naszych kursów odbywa się w różnych częściach Polski, według aktualnego zapotrzebowania rynku. Po zakończeniu współpracy dążymy do utrzymania kontaktu z naszymi kursantami, poprzez zaproszenia do udziału w seminariach, nowych kursach oraz recertyfikacji uprawnień.

Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa posiada ogromne doświadczenie w szkoleniu i certyfikowaniu personelu badawczego NDT. Początki naszej działalności dydaktycznej sięgają 1998 roku, kiedy to zorganizowaliśmy pierwszy kurs VT. Jego uczestnikami byli trzej inżynierowie, skierowani do nas bezpośrednio przez pracodawców. Obecnie, w takich kursach bierze udział ponad 2000 osób rocznie, a zakres zainteresowanych poszerzył się m.in. o studentów i techników spawalnictwa. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi kursanci otrzymali rzetelne wykształcenie w zakresie stosowanych metod i norm. Filarem sukcesu Instytutu jest jego kadra dydaktyczna. Wykładowcy, będący jednocześnie specjalistami w badaniach nieniszczących, od wielu lat współpracują z przemysłem oraz biorą czynny udział w modernizacji i usprawnianiu technik badawczych, czego dowodem są liczne publikacje naukowe oraz aktywna obecność na ogólnopolskich konferencjach i sympozjach. O naszej renomie świadczy również pozycja zajmowana na liście ośrodków szkoleniowych uznawanych przez firmę Olympus (jedna z siedmiu takich placówek na terenie Europy i czwarta w kolejności nadania uznania).

Termin i miejsce zostanie ustalone indywidulanie.
Jeżeli jesteś zainteresowana/y szkoleniem skontaktuj się z nami.

Termin:

01.10.2021 - 01.10.2022

Adres:

Błogosławionego Czesława 16-18
44-100 Gliwice (śląskie)

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Błogosławionego Czesława 16-18
44-100 Gliwice
śląskie, Polska

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi narzedziownia.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Badania ultradźwiękowe - UT3 - RECERTYFIKACJA
08.12.2021 - 09.12.2021 Gliwice

Badania ultradźwiękowe - UT2 - RECERTYFIKACJA
06.09.2021 - 10.09.2021 Gliwice


 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.