Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 4/2022

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Data wydania: 2022-10-17
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 0867-583X


Wersja papierowa: 40,00 PLN

Data wydania:

17-10-2022

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

W "Biuletynie Instytutu Spawalnictwa" publikowane są artykuły o charakterze naukowym z dziedziny spawalnictwa i nauk związanych opracowane zarówno przez pracowników Instytutu Spawalnictwa, jak i pracowników spoza Instytutu,

oraz informacje o:

 • nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych
 • pracach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i dokumentach publikowanych przez tę organizację, dostępnych na terenie kraju jedynie w zbiorach Instytutu Spawalnictwa
 • pracach Europejskiej Federacji Spawalniczej
 • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Polskich Normach oraz o Normach Europejskich
 • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa
 • patentach z zakresu spawalnictwa i technik pokrewnych
 • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych
 • wydarzeniach w życiu Instytutu Spawalnictwa
 • nowych książkach o tematyce spawalniczej

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację artykułu naukowego w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa autorzy otrzymują 20 punktów.

Prenumerata roczna Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (6 numerów) na 2021 r. wynosi 240 zł brutto.


Biuletyn również po angielsku

Z początkiem 2013 roku Instytut Spawalnictwa rozszerzył swoją ofertę wydawniczą, wprowadzając nową formę publikacji Biuletynu Instytutu Spawalnictwa. Razem z tradycyjną, drukowaną wersją, Biuletyn wydawany jest również w formie elektronicznej, zawierającej publikacje o charakterze naukowo-badawczym, tłumaczone na język angielski. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim ułatwienie upowszechniania za granicą dorobku naukowego polskich specjalistów spawalników. Anglojęzyczna wersja eBIS dostępna jest na głównej stronie Instytutu [eBIS] oraz bezpośrednio pod adresem http://bulletin.is.gliwice.pl. Zachęcamy do współpracy z naszym czasopismem i oferujemy również pomoc przy tłumaczeniu artykułów na język angielski. Szczegółowych informacji udziela redakcja Biuletynu Instytutu Spawalnictwa.

Elektroniczne archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Pełny dostęp do elektronicznego archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa przewidziany jest dla prenumeratorów czasopisma. W celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt z redakcją Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Wersja elektroniczna: Pełny dostęp do elektronicznego archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa przewidziany jest dla prenumeratorów czasopisma.

W numerze 4/2022

 • Adam Pietras – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w sieci nowych możliwości

 • Od redakcji

 • Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING w Katowicach

 • Badania:
  - Dobór parametrów technologicznych w lutowaniu twardym aluminiowych wymienników ciepła Zbigniew Mirski, Jarosław Pabian 
  - Spawanie cienkościennej konstrukcji podestu ruchomego ze stali DOCOL 1400M - Tomasz Węgrzyn, Bożena Szczucka-Lasota
  - Wymagania rozporządzenia PER 1105/2016 UK dla personelu i procedur połączeń nierozłącznych -Mariusz Janusz-Bielecki
  - Analiza struktury i twardości złączy spawanych metodą TIG z nadstopu niklu Inconel 600 - Jacek Górka, Tomasz Kik, Marek Chruściel, Wojciech Jamrozik, Marta Kiel-Jamrozik
  - Wpływ czasu chłodzenia t8/5 na własności złączy spawanych ze stali wysokowytrzymałych wykonanych metodą MAG w sposób zrobotyzowany - Maciej Jurkowski, Leszek Łatka
  - Problematyka uzyskiwania składu chemicznego stopiwa w wyrobach metalowych kształtowanych przyrostowo metodami spawalniczymi - Krzysztof Pańcikiewicz
  - Ocena ekologiczna procesu spawania łukowego i laserowego stali austenitycznej - Joanna Wyciślik-Sośnierz, Jolanta Matusiak
  - Weryfikacja wybranych parametrów użytkowych manipulatorów – zewnętrznych osi robotów na przykładzie pozycjonera typu L - Dariusz Golański, Paweł Cegielski, Paweł Kołodziejczak, Andrzej Kolasa, Tadeusz Sarnowski 
  - Sprawdzanie przyrządów do pomiaru parametrów zgrzewania rezystancyjnego – wymagania norm, aparatura sprawdzająca - Mariusz Welcel
 • Spawalnicze nowości wydawnicze

 • Aktywne patenty Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa

 • Komunikaty prasowe

Brak załączników
Brak prenumeraty