narzedziownia

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Obróbka strumieniowo-ścierna Tom 2

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 468
Data wydania: 2020-09-01
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISBN: 978-83-01-21319-0


Wersja papierowa: 89,00 PLN
Wersja elektroniczna: 89,00 PLN

Data wydania wersji papierowej:

01-09-2020

Data wydania wersji elektronicznej:

01-09-2020

Druk w kolorze:

nie

Kolorowa wersja elektroniczna:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Obróbka strumieniowo-ścierna. Oczyszczarki i procesy obróbki to 2. i ostatni tom opracowania dotyczącego obróbki strumieniowo-ściernej.  Ten rodzaj obróbki, inaczej zwany piaskowaniem lub śrutowaniem, to jedna z najpowszechniejszych metod obróbki powierzchni - oczyszcza daną powierzchnię strumieniem ścierniwa, który uzyskuje niezbędną prędkość za pomocą sprężonego powietrza lub  wody pod ciśnieniem jak również siły odśrodkowej koła rzutowego.

Obróbka ma tam bardzo szerokie zastosowania - wykorzystuje się ją powszechnie do oczyszczania powierzchni (rdza, antykorozja, pod malowanie) - najczęściej
w przemyśle metalowym, w oczyszczaniu konstrukcji stalowych, a także przetwórstwie aluminium (profile aluminiowe), czy też tzw. kulowaniu dla wytrzymałości sprężyn czy kół zębatych.

Obróbka strumieniowo-ścierna, będąca jedną z ubytkowych metod obróbki powierzchni, miała swoje początki w II połowie XIX wieku. Jej rozwój, aż do obecnego stanu, powszechnie stosowanej i nowoczesnej metody obróbki powierzchni następował na skutek wprowadzania do stosowania zarówno nowych urządzeń obróbkowych, jak i mediów stosowanych w tych urządzeniach. 

W 2. tomie książki Autor koncentruje się na samych oczyszczarkach i sposobach oczyszczania oraz kontroli tego procesu.

Obróbka strumieniowo-ścierna, TOM 2 Oczyszczarki i procesy obróbki to publikacja będzie pomocna dla inżynierów obróbki, technologów zakładów przemysłowych, czy też pracowników badawczo-rozwojowym zaplecza technicznego przedsiębiorstw. Przyda się również studentom uczelni technicznych na kierunkach Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria Materiałowa i innych.

Zakres tematyczny 2. tomu Obróbki strumieniowo-ściernej obejmuje kompleksową charakterystykę technologiczną oczyszczarek i procesów obróbki. Dotyczy to technicznych walorów użytkowych odmian obróbki strumieniowo ściernej na sucho i na mokro, mikroobróbki, a także obróbki kriogenicznej, cięcia strugą wodno-ścierną i kulowania. (...) Ważnym składnikiem treści książki jest normalizacja parametrów stanu powierzchni przed i po obróbkach w wersji na sucho i mokro. Dotyczy to wszystkich praktycznie stosowanych współcześnie odmian obróbek strumieniowo ściernych w procesach oczyszczania powierzchni technicznych i w procesach konstytuowania technicznej warstwy wierzchniej o wymaganych cechach użytkowych. (...) Ważnym walorem tego opracowania jest połączenie charakterystyk konstrukcyjnych urządzeń z ich możliwościami technologicznymi. Daje to możliwość kadrze inżynierskiej doboru optymalnego procesu obróbkowego dla konkretnych części maszyn i urządzeń. - dr hab. inż. Mieczysław Marciniak, prof. Politechniki Warszawskiej, Politechnika Warszawska

 

Spis treści:

 

1. WPROWADZENIE

Literatura do rozdziału pierwszego. 

2. ZAKRES ZASTOSOWAŃ OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ 

2.1. Przygotowanie podłoży pod powłoki malarskie
2.1.1. Powierzchnie podłoży poddawane obróbce 
2.1.2. Oczyszczanie powierzchni podłoży suchym strumieniem ścierniwa 
2.1.3. Oczyszczanie powierzchni podłoży strumieniem ścierniwa na mokro oraz wysokociśnieniową strugą wody 
2.1.4. Nadawanie określonej topografii powierzchni podłoża. 
2.2. Matowanie, szorstkowanie i ujednorodnianie powierzchni
2.3. Oczyszczanie elementów form do przetwórstwa tworzyw sztucznych i szkła 
2.4. Usuwanie gratów i wypływek z detali gumowych i z tworzyw sztucznych 
2.5. Renowacja elewacji budynków, monumentów oraz oczyszczanie instalacji przemysłowych . 
2.6. Cięcie różnych materiałów wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną 
2.7. Kulowanie powierzchni metalowych 
Literatura do rozdziału drugiego. 

3. PODSTAWY OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ 

3.1. Strumień ścierniwa w pneumatycznych i hydrościernych metodach obróbki 
3.1.1. Stereometryczna struktura strumienia
3.2. Strumień ścierniwa w oczyszczarkach wirnikowych 
3.3. Wpływ kąta natrysku na erozyjność strugi ścierniwa. 
3.4. Optymalizacja wykorzystania możliwości strumienia ściernego 
3.4.1. Optymalna długość strumienia ściernego 
3.5. Stopień pokrycia powierzchni obrabianej i intensywność obróbki 
Literatura do rozdziału trzeciego 

4. OCZYSZCZARKI I INNE URZĄDZENIA STOSOWANE W OBRÓBCE STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ 

4.1. Oczyszczarki wirnikowe 
4.1.1. Budowa oczyszczarek wirnikowych 
4.1.1.1. Separator śrutu 
4.1.1.2. Turbina śrutownicza 
4.1.1.3. Zespół koła rzutowego 
4.1.1.4. System odpylania oczyszczarek wirnikowych 
4.1.1.5. Zespół sterowania i kontroli pracy oczyszczarek wirnikowych 
4.1.2. Przegląd współczesnych oczyszczarek wirnikowych 
4.2. Oczyszczarki pneumatyczne 
4.2.1. Zasada działania oczyszczarek pneumatycznych. 
4.2.2. Oczyszczarki kabinowe 
4.2.2.1. Oczyszczarki kabinowe do obróbki na mokro 
4.2.2.2. Przegląd współczesnych pneumatycznych oczyszczarek kabinowych 
4.2.3. Pneumatyczne oczyszczarki syfonowe 
4.2.4. Węże powietrzne i śrutownicze 
4.2.5. Dysze śrutownicze
4.2.5.1. Dysze proste 
4.2.5.2. Dysze zbieżno-rozbieżne Venturiego 
4.2.5.3. Dysze specjalne. 
4.2.5.4. Budowa dysz śrutowniczych 
4.2.6. Przegląd współczesnych pneumatycznych oczyszczarek syfonowych 
Literatura do rozdziału czwartego 

5. INSTALACJE OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ Z ZASTOSOWANIEM PNEUMATYCZNYCH OCZYSZCZAREK SYFONOWYCH 

5.1. Obróbka pneumatyczna w warunkach terenowych 
5.2. Komory śrutownicze 
5.2.1. System wentylacji komory śrutowniczej 
5.2.2. Systemy odbioru ścierniwa z podłogi komory 
5.2.3. System recyrkulacji ścierniwa i sterowania procesem obróbki w komorze śrutowniczej 
5.2.4. Współczesne komory śrutownicze 
5.3. Pneumatyczne oczyszczarki bezpyłowe 
5.4. Sprzęt ochronny operatora pneumatycznych oczyszczarek syfonowych. 
5.5. Problematyka sprężonego powietrza w pneumatycznej obróbce strumieniowo-ściernej 
5.5.1. Sprężarki tłokowe. 
5.5.2. Sprężarki śrubowe 
5.5.3. Dobór kompresorów do instalacji pneumatycznej obróbki strumieniowo-ściernej. 
5.5.4. Charakterystyka sprężonego powietrza do pneumatycznej obróbki strumieniowo-ściernej. 
Literatura do rozdziału piątego 

6. URZĄDZENIA DO SPECJALNEJ OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ

6.1. Bezpyłowa obróbka hydrościerna
6.2. Obróbka powierzchni wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną 
6.2.1. Zakres zastosowań wysokociśnieniowej strugi wodno-ściernej w obróbce powierzchni 
6.3. Cięcie wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną 
6.3.1. Podstawy procesów cięcia 
6.3.2. Parametry procesu przecinania wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną 
6.3.3. Urządzenia do cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną 
6.3.4. Problemy jakościowe procesu przecinania wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną 
6.3.5. Zakres zastosowań cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną 
6.4. Obróbka strumieniowo-ścierna ścierniwem suchego lodu 
6.4.1. Urządzenia do obróbki powierzchni suchym lodem 
6.4.2. Zakres zastosowań oczyszczania powierzchni suchym lodem 
6.5. Kriogeniczne usuwanie wypływek 
6.5.1. Proces obróbki i urządzenia do obróbki kriogenicznej 
6.5.2. Zakres zastosowań kriogenicznego usuwania wypływek 
6.6. Procesy kulowania strumieniowego 
6.6.1. Parametry procesu kulowania strumieniowego 
6.6.2. Określanie intensywności kulowania 
6.6.3. Kontrola stopnia pokrycia powierzchni kulowanej
6.6.4. Przykłady wzrostu wytrzymałości zmęczeniowej przedmiotów po kulowaniu 
6.6.5. Urządzenia do kulowania strumieniowego 
Literatura do rozdziału szóstego 

7. PROCESY OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ I KONTROLA ICH PRZEBIEGU 

7.1. Zużywanie się elementów turbiny w oczyszczarkach wirnikowych 
7.2. Kontrola położenia strefy skoncentrowanego oddziaływania strumienia ścierniwa w oczyszczarkach wirnikowych 
7.3. Zużywanie się dysz w oczyszczarkach pneumatycznych 
7.4. Charakterystyka strumienia roboczego w oczyszczarkach z zamkniętym obiegiem ścierniwa 
7.4.1. Dobór kształtu i twardości ścierniwa w mieszance roboczej
7.4.2. Uziarnienie mieszanki roboczej 
7.4.3. Możliwości wpływania na właściwości strumienia ściernego w oczyszczarce
7.4.4. Określanie uziarnienia mieszanki roboczej ścierniwa 
7.4.5. Problematyka zaolejenia śrutu w mieszance roboczej oczyszczarki 
7.5. Charakterystyka i kontrola jakości obrobionej powierzchni 
7.5.1. Ocena zatłuszczenia obrobionej powierzchni 
7.5.2. Stopnie oczyszczenia powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej 
7.5.3. Określanie stopnia zapylenia obrobionej powierzchni 
7.5.4. Elektrolity na powierzchni obrobionej 
7.5.4.1. Oznaczanie elektrolitów na podłożu 
7.5.5. Ocena obecności wody na powierzchni podłoża 
7.5.6. Metody pomiaru chropowatości powierzchni podłoża 
7.5.6.1. Metoda wzorca 
7.5.6.2. Metoda taśmy replikacyjnej 
7.5.6.3. Metoda optyczna 
7.5.6.4. Metody stykowe 
7.5.7. Chropowatość powierzchni po obróbce różnymi ścierniwami 
7.6. Problematyka kosztów obróbki strumieniowo-ściernej 
Literatura do rozdziału siódmego 

8. CZYNNIKI SZKODLIWE PODCZAS OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ 

8.1. Ryzyko eksplozji 
8.2. Hałas 
8.3. Oddziaływanie wibracji na operatora oczyszczarki 
8.4. Emisja pyłów 
8.4.1. Emisja pyłów o oczyszczanych powierzchni 
8.5. Utylizacja odpadów po obróbce strumieniowo-ściernej 
Literatura do rozdziału ósmego

Brak załączników
Brak prenumeraty