Artykuł Dodaj artykuł

Polskie firmy wytwórcze stawiają na kadry i poprawę rentowności produkcji

Największym wyzwaniem przed jakim staną w najbliższych czasie polskie firmy produkcyjne będzie poprawa terminowości dostaw oraz szybsza reakcja na zapytania klientów.

Największym wyzwaniem przed jakim staną w najbliższych czasie polskie firmy produkcyjne będzie poprawa terminowości dostaw oraz szybsza reakcja na zapytania klientów. Wśród czynników mających największy wpływ na rozwój firm wytwórczych menedżerowie wskazują szkolenie kadr oraz poprawę rentowności produkcji. To główne wnioski jakie płyną z badania przeprowadzonego przez firmę Monitor ERP System.

Zdążyć na czas z zamówieniem

Menedżerowie reprezentujący polskie firmy produkcyjne wśród kluczowych wyzwań przed jakimi stoją umieścili „poprawę terminowości dostaw”, co wynika z faktu, że wszelkie opóźnienia skutkują ogromnymi stratami po stronie klienta. Niemniej istotna okazuje się „szybka reakcja na zapytania”. Menedżerowie podkreślają ogromny wpływ wysoce konkurencyjnego środowiska w jakim działają firmy produkcyjne, gdzie odpowiedź w krótkim czasie determinuje czy dane przedsiębiorstwo otrzyma zlecenie. Trzecim aspektem, na który zwrócili uwagę menedżerowie biorący udział w badaniu było „lepsze wykorzystanie zasobów firmy”. Respondenci wskazali dodatkowo na konieczność „poprawy jakości danych dotyczących pracy przedsiębiorstwa”, co ma decydujący wpływ na uzyskanie czytelnego i rzetelnego obrazu działalności firmy. Uczestnicy badania eksponują także znaczenie przejrzystego przepływu informacji w ramach całej organizacji.

Myśląc o poprawie produktywności należy wprowadzić narzędzia, które pozwolą na bieżąco czerpać informacje o faktycznym stanie działania firmy. Dane o stanie realizacji zamówień, wydajności produkcji i jej rentowności są nieodzowne dla poprawy kondycji działania firmy. Trudno mówić o usprawnieniu procesów nie znając stanu faktycznego popartego rzetelnymi danymi” – mówi Jarosław Jaśkiewicz, Business Development Manager w firmie Monitor ERP.

Artykuł został dodany przez firmę