Artykuł Dodaj artykuł

Debtpoint.pl – pomaga branży budowlanej zarządzać należnościami

Prognozowane ożywienie gospodarcze i utrzymująca się tendencja wzrostowa oznaczają dla mniejszych przedsiębiorców z branży budowlanej napływ nowych zleceń i wzrost sprzedaży. O tym, na ile firmy zdołają wykorzystać szanse, zdecyduje zarządzanie ryzkiem finansowym oraz możliwość odmrożenia kapitału.

 
Debtpoint.pl, pomaga branży budowlanej zarządzać należnościami,
Zleć na debtpoint.pl

Prognozowane ożywienie gospodarcze i utrzymująca się tendencja wzrostowa oznaczają dla mniejszych przedsiębiorców z branży budowlanej napływ nowych zleceń i wzrost sprzedaży. O tym, na ile firmy zdołają wykorzystać szanse, zdecyduje zarządzanie ryzkiem finansowym oraz możliwość odmrożenia kapitału.

Z przeprowadzonych przez Bisnode B&D badań wynika, że wśród 15 krajów europejskich, poza Portugalią, w Polsce jest najgorzej pod względem terminowego regulowania płatności (zaledwie 30,5 proc. faktur jest płaconych na czas). Sektor budowlany, mimo pewnej poprawy sytuacji, utrzymuje się w czołówce branż narażonych na nieterminowe regulowanie należności. Przedsiębiorcy przyznają, że zatory płatnicze stanowią barierę w rozwoju ich biznesu. Dzięki obecnej poprawie koniunktury dla wielu firm z branży budowlanej i instalacyjnej, które wyszły z kryzysu zwycięską ręką, wyzwaniem jest pytanie o to, jak zapewnić sobie środki na realizację napływających zamówień. Nauczeni trudnym doświadczeniem, przedsiębiorcy analizują możliwości zabezpieczania transakcji przed ryzkiem niewypłacalności kontrahenta. Chcą znaleźć kompromis pomiędzy szansą udziału w dużej inwestycji przy realizacji zamówień publicznych czy prywatnych, a ryzkiem z niej wynikającym.

Debtpoint.pl, pomaga branży budowlanej zarządzać należnościami,

My zauważamy wśród firm z tej branży wzrost zainteresowania windykacją na zlecenie. Wielu klientów z sektora budowlanego powierzyło nam kompleksowe zarządzanie należnościami. Z jednej strony firmy te mogą liczyć na zweryfikowanie wypłacalności potencjalnego klienta w ramach wywiadu gospodarczego, a z drugiej zyskują obsługę prawną transakcji, która znacznie ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 
Duże przedsiębiorstwa zlecające outsourcing zarządzania należnościami są w komfortowej sytuacji. Dostrzegliśmy jednak problem mniejszych firm z sektora. Oceniamy, iż jedną z przyczyn trudności w zarządzaniu płynnością finansową jest brak wystarczających zasobów przeznaczonych do zadań związanych z monitorowaniem płatności.

Aplikację Debtpoint.pl stworzyliśmy z myślą o firmach, które nie zdecydowały się dotąd na outsourcing obsługi wierzytelności;  ze względu na koszty, niedużą skalę problemu i przede wszystkim brak czasu. Debtpoint.pl pozwala przedsiębiorcy bez wychodzenia z biura czy kontaktu z przedstawicielem firmy zlecić windykację pojedynczej wierzytelności lub ich pakietu. Największą jej zaletą jest możliwość dokonania zlecenia przez Internet. Zaprojektowane przez nas narzędzie z jednej strony ma na celu ułatwić przedsiębiorcom dbanie o utrzymanie płynności finansowej, z drugiej zaoszczędzić ich czas i zaspokoić potrzebę mobilności.

Znamy realia prowadzenia biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach z branży budowlanej i instalacyjnej, które stanowią gros obsługiwanych przez nas klientów. Wiemy, że w tych firmach właściciel, poza podejmowaniem strategicznych decyzji, często osobiście zajmuje się sprzedażą, a nierzadko samodzielnie prowadzi księgowość. Dla tak aktywnych osób telefon komórkowy i laptop to mobilne biuro. Często to właśnie  brak czasu na analizowanie ofert i odbywanie spotkań z przedstawicielami firm windykacyjnej powstrzymuje przed outsourcingiem obsługi należności. Z myślą o takich klientach stworzyliśmy aplikację Debtpoint.pl, która jest odpowiedzią na ogólne tendencje związane z przyspieszonym tempem życia.

Ideą Debtpoint.pl było zaprogramowanie narzędzia szybkiego i prostego w obsłudze. Cały proces zlecenia windykacji udało się ograniczyć do pięciu kliknięć. Do minimum ograniczyliśmy też liczbę pól koniecznych do uzupełnienia. Pragma Inkasko SA to lider windykacji w segmencie B2B. Obecną pozycję zawdzięczamy między innymi dużej skuteczności odzyskiwania długów. Długi o niedużym przeterminowaniu do 120 dni, pozostające na etapie polubownym obsługujemy szybko i niewielkim kosztem. Oceniamy, że dzięki Debtpoint.pl samo zlecenie windykacji będzie równie szybkie i tanie, a to właśnie chcieliśmy zaproponować naszym nowym klientom.