Artykuł Dodaj artykuł

Wężę przemysłowe - rodzaje i zastosowanie

Węże przemysłowe to bardzo ważny element służący do przesyłu różnego rodzaju substancji – gazowych, płynnych oraz sypkich. W zależności od transferowanego materiału, mogą różnić się tworzywem, z którego są zrobione, konstrukcją oraz parametrami technicznymi. Ich właściwe dostosowanie jest niezbędne do zapewniania bezpiecznej i sprawnej pracy. Jakie są rodzaje węży przemysłowych i gdzie znajdują zastosowanie?

Wężę przemysłowe - rodzaje i zastosowanie

Węże przemysłowe to bardzo ważny element służący do przesyłu różnego rodzaju substancji – gazowych, płynnych oraz sypkich. W zależności od transferowanego materiału, mogą różnić się tworzywem, z którego są zrobione, konstrukcją oraz parametrami technicznymi. Ich właściwe dostosowanie jest niezbędne do zapewniania bezpiecznej i sprawnej pracy. Jakie są rodzaje węży przemysłowych i gdzie znajdują zastosowanie?

Czym charakteryzują się węże przemysłowe?

Węże przemysłowe to bardzo zróżnicowana grupa produktów (pod względem budowy i właściwości), które można podzielić ze względu na:

 • zastosowanie,
 • rodzaj transportowanej substancji,
 • budowę (konstrukcję i materiał),
 • średnicę,
 • ciśnienie robocze.

Jakie są rodzaje węży przemysłowych?

Węże przemysłowe tworzone są na potrzeby różnych branż. Różnice w budowie wynikają z rodzaju przesyłanego materiału, miejsca zastosowania oraz właśnie branży. Węże mogą służyć do przesyłu substancji chemicznych, gazów, paliwa, pary, ale też powietrza, ścieków, wody i substancji spożywczych.

Ze względu na zastosowanie węże przemysłowe można podzielić na:

 • węże do przesyłu substancji chemicznych – wzmacniane, wykonane z gumy EPDM, z warstwą PFTE lub UPU,
 • węże do przesyłu sprężonego powietrza – z materiału odpornego na mgłę olejową,
 • węże do przesyłu substancji ciernych – z mieszanek gum odpornych na ścieranie,
 • węże do transportu pary przegrzanej – z zewnętrz wykonane z warstwy olejoodpornej,
 • węże do przesyłu substancji spożywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • węże do przesyłu ropy i gazu, stosowane w branżach wydobywczych.

Jakie jest zastosowanie węży przemysłowych?

Węże chemiczne to bardzo duża grupa produktów, przeznaczonych do bezpiecznego transportu substancji chemicznych. Dzięki odpowiedniej budowie zapewniają wysoką odporność na związki chemiczne o różnym stężeniu. Węże chemiczne znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym oraz w procesach technologicznych i w transporcie.

Węże do powietrza odznaczają się dużą wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne. Stosowane są w praktycznie każdej dziedzinie przemysłu.

Węże trudnościeralne charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na ścieranie pod wpływem piasku, cementu, szkła, materiałów stalowych, materiałów ceramicznych czy kruszywa. Wykorzystywane są w przemyśle wydobywczym oraz w energetyce i hutach szkła.

Węże do pary stosuje się między innymi w instalacjach pary grzewczej lub technologicznej, podczas czyszczenia maszyn i instalacji, ale także w przemyśle chemicznym i spożywczym.

Węże do substancji spożywczych wykonywane są z odpowiednio certyfikowanych materiałów, dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Znajdują zastosowanie w procesach technologicznych, przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym oraz w transporcie.

Węże do produktów ropopochodnych stosuje się do bezpiecznego transportu ciekłych produktów przerobu ropy naftowej. Wykorzystuje się je w procesach technologicznych, instalacjach paliwowych oraz w transporcie.

Węże do gazów dzielone są na wysokociśnieniowe i niskociśnieniowe. Stosowane są w instalacjach przemysłowych, medycznych oraz laboratoryjnych.

Jak prawidłowo użytkować węże przemysłowe?

Prawidłowe użytkowanie węży przemysłowych jest niezwykle ważne dla zachowania ciągłości pracy oraz bezpieczeństwa. Należy pamiętać, aby:

 • zawsze kontrolować ciśnienie robocze – nie dopuszczać do przekroczenia jego określonych maksymalnych wartości,
 • nie korzystać z przewodów uszkodzonych – przed pracą sprawdzić stan przewodu,
 • brać pod uwagę oznaczenia znajdujące się na wężu,
 • kontrolować typ substancji, która ma być transferowana – weryfikować, czy dany wąż (oraz jego złącza) nadają się do kontaktu z daną substancją,
 • skontrolować prawidłowe umiejscowienie złączy i ich stan przed użyciem węża,
 • nie dopuszczać do zagięć węża, zaciśnięć – mogą prowadzić do uszkodzeń,
 • dostosowywać konfiguracje węża oraz złącza do konkretnych prac,
 • przed rozpoczęciem faktycznych prac przeprowadzić próby w zbliżonym do docelowego środowisku,
 • stosować się do zasad związanych z określonymi maksymalnymi i minimalnymi wartościami temperatury przesyłanych substancji,
 • zawsze podczas pracy mieć ubraną odzież ochronną.

Artykuł sponsorowany


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.