Artykuł Dodaj artykuł

Osuszacz sprężonego powietrza - co to jest?

Sprężone powietrze jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, o wyższym ciśnieniu niż atmosferyczne. Wykorzystuje się je w wielu urządzeniach z branż: transportowej, medycznej, w fabrykach i zakładach produkcyjnych oraz w systemach magazynujących energię (CAES). Do najbardziej znanych zastosowań należą pistolety pneumatyczne, używane do pompowania opon w warsztatach samochodowych i wulkanizacyjnych.

Osuszacz sprężonego powietrza - co to jest?

Sprężone powietrze jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, o wyższym ciśnieniu niż atmosferyczne. Wykorzystuje się je w wielu urządzeniach z branż: transportowej, medycznej, w fabrykach i zakładach produkcyjnych oraz w systemach magazynujących energię (CAES). Do najbardziej znanych zastosowań należą pistolety pneumatyczne, używane do pompowania opon w warsztatach samochodowych i wulkanizacyjnych.

Osuszacz sprężonego powietrza – co to jest?

Sprężone powietrze wytwarzane jest przez różnego rodzaju sprężarki (https://www.sprezarki-techem.com.pl/). Ponieważ pracują w naturalnym otoczeniu, sprężone powietrze zawiera parę wodną oraz różne zanieczyszczenia. Dlatego też, zanim trafi ono do odbiornika, musi zostać oczyszczone za pomocą specjalnych filtrów i pozbawione wilgoci. Para wodna skraplająca się na elementach instalacji mogłaby w krótkim czasie spowodować jej korozję urządzenia. Ponadto, narażałaby zimą zewnętrzne przewody na zamarzanie. Aby przedłużyć żywotność instalacji i uniknąć awarii, stosuje się osuszacze sprężonego powietrza, których zadanie polega na usunięciu pary wodnej z powietrza. W przemyśle za powietrze suche uznaje się takie o wilgotności 21% przy temperaturze 27 stopni i ciśnieniu 0,7 MPa.

Zalety osuszaczy sprężonego powietrza

W osuszaczach dochodzi do skraplania pary wodnej, schłodzonej poniżej punktu rosy, a następnie odseparowania powstałej wody. Na rynku można spotkać trzy rodzaje tego typu urządzeń, w zależności od zastosowanej technologii: osuszacze membranowe, adsorpcyjne oraz ziębnicze (chłodnicze). Automaty te są bardzo przydatne i odgrywają ważną rolę w różnych gałęziach przemysłu. Przede wszystkim:

  • zabezpieczają instalacje i urządzenia przed korozją,
  • usprawniają pracę maszyn i zmniejszają koszty ich eksploatacji,
  • pozwalają uniknąć awarii,
  • zapobiegają przerwaniu procesów produkcji oraz wydłużają żywotność maszyn i urządzeń,
  • przeciwdziałają tworzeniu się drobnoustrojów, pleśni i grzybów.

Zobacz też: https://www.sprezarki-techem.com.pl/pl/osuszacze-sprezonego-powietrza,107.htm.

Osuszacze membranowe

Urządzenia te usuwają parę wodną przy pomocy specjalnej membrany. Na początku powietrze zostaje bardzo dokładnie przefiltrowane przez filtr koalescencyjny, dzięki czemu usuwana jest z niego woda w stanie ciekłym, oleje oraz inne cząstki stałe. Następnie powietrze przechodzi przez otwory membrany, która eliminuje parę wodną, a suche powietrze kieruje ku zewnętrznym powierzchniom membrany. Wilgoć uwalniana jest z powrotem do atmosfery, a czyste i suche powietrze dociera do instalacji. Osuszacze membranowe wyróżniają się cichą pracą i są bardzo ekonomiczne. Stosuje się je zazwyczaj w urządzeniach i instalacjach do malowania natryskowego, w urządzeniach i sprzętach medycznych oraz w układach hamulcowych.

Osuszacze adsorpcyjne

W urządzeniach tych sprężone powietrze przepuszczane jest przez zbiornik wypełniony adsorbentem (np. żelem krzemionkowym, tlenkiem glinu lub chlorkiem litu), który wiąże na swojej powierzchni cząsteczki pary wodnej. Osuszacz adsorpcyjny składa się z dwóch, przełączanych automatycznie kolumn: jednej, służącej do osuszania, a drugiej do regeneracji adsorbentu.

Osuszacze ziębnicze

W osuszaczach ziębniczych wilgotność powietrza zmniejszana jest w procesie schładzania. Do osuszania wykorzystywane są w tym przypadku dwa wymienniki ciepła: powietrze-powietrze oraz powietrze-zamrażanie. Powietrze zasysane do wymiennika schładzane jest przez czynnik ziębniczy w stanie gazowym (najczęściej gaz R134) do temperatury bliskiej zamarzaniu wody, co powoduje skroplenie pary wodnej, która następnie jest zbierana w separatorze i odprowadzana na zewnątrz. Osuszacze ziębnicze znajdują zastosowanie w sprężarkach typu hermetycznego.