Artykuł Dodaj artykuł

Bydgoski Klaster Przemysłowy – Krajowy Klaster Kluczowy - Współpraca międzynarodowa

Jednym z ważniejszych obszarów działań Bydgoskiego Klastra Przemysłowego jest aktywność międzynarodowa. Są to szeroko zakrojone działania, które obejmują uczestnictwo w projektach o zasięgu europejskim i ogólnoświatowym.

Logo Bydgoski Klaster Przemyslowy

Jednym z ważniejszych obszarów działań Bydgoskiego Klastra Przemysłowego jest aktywność międzynarodowa. Są to szeroko zakrojone działania, które obejmują uczestnictwo w projektach o zasięgu europejskim i ogólnoświatowym. 

Jesteśmy dumni z tego, że dzięki naszemu zaangażowaniu powstało europejskie konsorcjum - European Lightweight Cluster Alliance (ELCA), gdzie byliśmy jednym z członków założycieli. W ramach grupy prowadzone są działania badawcze, biznesowe, edukacyjne i promocyjne, które mają na celu stworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju i zastosowania tworzyw polimerowych w Europie. 

Działalność międzynarodowa to także realizacja projektów ze środków zewnętrznych zarówno jako lider, jak i partner projektów z zakresu B+R, działań szkoleniowo-edukacyjnych oraz umiędzynarodowienia działalności Klastra i firm zrzeszonych. Jednym z takich projektów jest "Rozwój technologii wytwarzania kompozycji polimerowych z recyklatem gumy oponowej w kierunku poszukiwania nowych produktów”. 

Kolejnym projektem jest „Better Factory”, a jego lider to Technical Research Centre of Finland – największy instytut badawczy Finlandii. Klaster jako jeden z dwóch podmiotów pochodzących z Polski, uczestniczy w tym programie. Celem projektu jest dostarczenie małym i średnim przedsiębiorstwom metodologii w zakresie zwiększania automatyzacji produkcji, a także opracowywania nowych, spersonalizowanych produktów z wykorzystaniem nowoczesnych cyfrowych technologii. 

„European Lightweight Cluster Alliance” to projekt, który ma się przyczynić do zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenia recyklingu, a jego efektem będzie stworzenie wspólnej marki i otwarcie się na rynki USA, Japonii, a także Indii i krajów Ameryki Łacińskiej.

Podobne artykuły