Rutech - frezowanie CNC aluminiumRutech - frezowanie CNC aluminium

Artykuł Dodaj artykuł

Najpotrzebniejsze preparaty do obrabiarek CNC

Czym się kierować przy wyborze chłodziwa do tokarek?

Najpotrzebniejsze preparaty do obrabiarek CNC

Czym się kierować przy wyborze chłodziwa do tokarek?

W praktyce zastosowanie znajduje kilka rodzajów cieczy obróbczych. Dzielą się one na dwie grupy: nierozpuszczalne i rozpuszczalne w wodzie. Mówimy zatem, o pełnych olejach obróbczych oraz o wodorozcieńczalnych cieczach chłodząco-smarujących do obróbki metali, nazywanych również chłodziwami. Powstają one poprzez zmieszanie i połączenie oleju, emulgatora i wody. Dzielą się one dodatkowo na emulsje olejowe, półsyntetyczne i ciecze syntetyczne, czyli roztwory. Firma Blaser Swisslube posiada w swojej ofercie produkty ze wszystkich tych grup.

Seria Blasocut reprezentuje grupę emulsji olejowych, seria B-Cool grupę produktów półsyntetycznych, natomiast seria Synergy ciecze syntetyczne. Odrębną grupą produktów Blasera jest seria produktów Vasco, które oparte są na estrach roślinnych i są środkami półsyntetycznymi.

Głównym zadaniem chłodziwa w czasie obróbki skrawaniem jest obniżenie temperatury zarówno narzędzi skrawających, obrabianych przedmiotów, jak i powstających podczas procesu skrawania wiórów. Dotyczy to wszelkich typów obróbki skrawaniem: wiercenia, toczenia, frezowania, gwintowania itp. Oprócz obniżenia temperatury, chłodziwo powinno dodatkowo smarować narzędzia. Smarowanie odbywa się w obszarze styku ostrza narzędzia skrawającego z obrabianym materiałem i wiórem. Ma ono wpływ na żywotność narzędzia i jakość obrabianej powierzchni. Jednocześnie chłodziwo usuwa wióry z obszaru obróbki i zapewnia ochronę przed korozją. Dotyczy to zarówno elementów obrabiarki, narzędzi skrawających i obrabianych detali.

Chłodziwo w tokarkach powinno podlegać monitorowaniu, pod kątem stężenia i wartości pH. Pomiary tych parametrów powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w tygodniu. Emulsja do tokarek nie powinna być zanieczyszczona cząstkami stałymi, nie może powodować korozji podczas obróbki, oraz zmywać innych smarów stosowanych w tokarce. Powinna spełniać wymagania środowiskowe, oraz przepisy związane z ochroną zdrowia. Stan jakości chłodziwa należy sprawdzać również wizualnie, kontrolując czy w zbiorniku tokarki nie znajduje się nadmierna ilość oleju obcego. Brak dostępu powietrza do chłodziwa może spowodować znaczny wzrost bakterii beztlenowych. Dlatego też firma Abplanalp ma w swojej ofercie także urządzenia do napowietrzania chłodziwa, jak również mobilną stację filtracji chłodziwa, która separuje olej obcy do 99%.

Chłodziwo do tokarek musi być także odporne na starzenie się i utlenianie. Jednocześnie składniki chemiczne, z jakich składa się chłodziwo, nie mogą być agresywne chemicznie i niszcząco wpływać na elementy obrabiarki. Dotyczy to powłok lakierniczych oraz uszczelek NBR, PUR lub Viton stosowanych w obrabiarkach.

Istotnym elementem jest również jakość wody. Powinna mieć jakość wody pitnej. Stanowi ona bowiem ponad 90% składu chłodziwa. Woda powinna mieć odczyn obojętny i nie może być bardzo twarda. Badając wodę, można dodatkowo sprawdzić jaka jest również zawartość chlorków, siarczanów i węglanów, oraz czy woda nie ma skażeń mikrobiologicznych. Miękka woda ma tendencję do pienienia, natomiast twardsza, pogarsza stabilność fizyczną chłodziwa i wpływa na pojawienie się korozji.

Obecnie chłodziwo, jest coraz częściej podawane w obszar skrawania pod dość wysokim ciśnieniem. Powoduje to dodatkową skłonność do pienienia się. Odpowiednie dodatki antypienne w chłodziwach zapobiegają temu zjawisku. Stosując wodorozcieńczalne chłodziwo do tokarek należy również unikać niewłaściwego, wręcz nagannego postępowania takiego jak: wrzucanie resztek jedzenia, papierosów itp. do środka zbiornika chłodziwa, czy pojemnika na wióry. Takie działanie może zainfekować chłodziwo bakteriami i grzybami. W konsekwencji mogą pojawić się problemy z korozją, przykrym zapachem, zatykaniem się przewodów doprowadzających chłodziwo. Słabej jakości chłodziwo często powoduje reakcje alergiczne czy egzemy skórne u operatorów. Firma Blaser Swisslube rozwiązała ten problem, stabilizując emulsje z wykorzystaniem sił natury. Mieszalne z wodą emulsje pozostają stabilne biologicznie, bez użycia bakteriocydów, boru i formaldehydu, dzięki formule biokoncepcji, która jest bardzo szczególnym sposobem utrzymania długoterminowej stabilności biologicznej. Wykorzystuje ona odwieczne prawa natury, w których bakterie neutralne dla człowieka natychmiast kolonizują roztwory wodne. Aby utrzymać stabilność emulsji, formuła ta świadomie wspiera ten mechanizm, tworząc idealne warunki dla nieszkodliwych dla człowieka bakterii. Skład koncentratu jest tak przygotowany, że wszystkie główne składniki pozostają niezmienione. Tworzy się naturalny stabilny biotop, gdzie niepożądane bakterie nie mają szans na rozmnażanie. 

Wodorozcieńczalne chłodziwo do tokarek wymaga bardziej intensywnej kontroli parametrów (utrzymywanie odpowiedniego stężenia monitoring pH, napowietrzanie, usuwanie oleju obcego), w celu zapewnienia odpowiedniej jego jakości.

Podobne artykuły