Artykuł Dodaj artykuł

BADANIE POZIOMU WSPARCIA INFORMATYCZNEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ JAKOŚCI ISO

Niniejszy raport opracował zespół analityków serwisu internetowego decyzje-IT.pl wspólnie z IBM Polska. Podstawą raportu były wyniki badania przeprowadzonego przez dom badawczy marketer- IT.

Niniejszy raport opracował zespół analityków serwisu internetowego decyzje-IT.pl wspólnie z IBM Polska. Podstawą raportu były wyniki badania przeprowadzonego przez dom badawczy marketer- IT.

Badanie zostało przeprowadzone techniką wywiadów telefonicznych. Grupę docelową stanowiły średnie i duże polskie przedsiębiorstwa produkcyjne, w których została wdrożona norma zarządzania jakością ISO 9001. Badanie zostało zrealizowane w okresie między 4 sierpnia a 22 września 2015 roku.

W ponad połowie przedsiębiorstw posiadających normę ISO, przekazywanie wniosków o zmianę odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej, a w drugiej kolejności papierowo. W prawie 7% przypadków, wnioski o zmianę przekazywane są nadal drogą ustną.

W prawie 90% przedsiębiorstw dokumentacja ISO jest udostępniana pracownikom w najbardziej typowy sposób, tj. w intranecie lub na dysku sieciowym. Oznacza, to że jedne narzędzia informatyczne umożliwiają ich publikację i dostęp, ale już zupełnie inne są potrzebne do ich aktualizacji i wprowadzania zmian.

Mimo, że obsługa wniosków o zmianę dokumentacji ISO może wymagać etatu dla jednego pracownika, tylko 6% przedsiębiorstw postanowiło zredukować (zoptymalizować) koszty związane z zarządzaniem dokumentacją systemu zarządzania jakością poprzez nabycie i eksploatowanie dedykowanych systemów informatycznych klasy BPM.

Najpopularniejszymi narzędziami informatycznymi służącymi do wprowadzania zmian do dokumentacji ISO nadal pozostają MS Word i MS Excel.

Mimo, że wprowadzanie zmian, osiągnięcie spójności zmian oraz dystrybucja dokumentacji ISO potrafi obciążyć średnio w pełnym etacie jednego pracownika, tylko 2% przedsiębiorstw planuje nabycie systemu BPM.

Chcesz dowiedzieć się więcej >>>