Rutech - frezowanie CNC aluminiumRutech - frezowanie CNC aluminium

Artykuł Dodaj artykuł

Zarządzanie procesami wytwarzania w systemie Rekord.ERP

Najefektywniejsze oprogramowanie ERP posiada cechy systemu zintegrowanego, który wspomaga zarządzanie w przedsiębiorstwie, obsługując wszystkie główne obszary jego działalności.

Najefektywniejsze oprogramowanie ERP posiada cechy systemu zintegrowanego, który wspomaga zarządzanie w przedsiębiorstwie, obsługując wszystkie główne obszary jego działalności. Dzięki niemu zachodzące w firmie procesy decyzyjne zachodzą systematycznie, w określonym porządku czasowym, z ukierunkowaniem na efektywność. Integracja informacji z różnych działów przyczynia się do powstania spójnego środowiska pracy. Ponadto system ERP usprawnia komunikację wewnątrz organizacji, upraszcza procedury, pozwala zaoszczędzić czas, a przede wszystkim poprawia konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Zarządzanie procesami wytwarzania w systemie Rekord.ERP

Jednym z podstawowych wymagań, które stawia kadra zarządcza firm przed systemami informatycznymi, jest zadanie wspierania organizacji poprzez kierowanie jej przepływem pracy. Workflow (termin ukuty na proces przepływu pracy) to nic innego jak po prostu automatyzacja procesów biznesowych. Dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, zgodnie z odpowiednimi procedurami zarządczymi.

Współczesne przedsiębiorstwa stawiają także na pracę sterowaną procesami. W ramach systemu zarządzania firmą proces stanowi uporządkowaną hierarchią zadań do wykonania w celu osiągnięcia produktu końcowego. W ramach procesu wyróżnia się zadania czyli tzw. aktywności. Są to po prostu okna czasowe przeznaczone do wykonania określonego zakresu prac na wskazanych obiektach, co następuje poprzez przypisanie konkretnej osoby do danego zadania. Aktywności określają czas oraz miejsce wykonania danego zakresu prac na konkretnych obiektach. W praktyce w wykonywanych pracach można wyróżnić dwa rodzaje zadań. Pierwsze to zadania ręczne, które wykonywane są przez użytkownika dzięki wsparciu systemu informatycznego lub też bez jego udziału. Przy wykonywaniu zadań ręcznych nie ma wymogu potwierdzania oraz rejestrowania ich wykonania. Drugi rodzaj to zadania automatyczne, które wykonywane są przy pomocy automatycznych procedur bez udziału człowieka. Zadania automatyczne wykorzystują przede wszystkim logikę biznesową, udostępnianą poprzez aplikacje.

Podstawą budowy systemów klasy ERP jest przygotowanie bazy wiedzy. Częścią systemu Rekord.ERP jest moduł o nazwie Techniczne Przygotowanie Produkcji (TPP). Pakiet oprogramowania zapewnia pełną obsługę danych związanych z:

  • informacjami o wyrobach, detalach, surowcach, półproduktach oraz materiale handlowym, oznaczonymi jako kartoteka indeksów materiałowych,
  • ustalaniem marszrut technologicznych czyli tzw. kartoteka operacji technologicznych,
  • definiowaniem rozwinięcia konstrukcyjnego wyrobów pod postacią struktury rozwijalnej, zwanej też strukturą drzewiastą,
  • kalkulacją kosztów wytworzenia półproduktów, a także wyrobów finalnych.

Niewątpliwą zaletą systemu jest jego elastyczność. Oprogramowanie może być w niemal dowolny sposób przystosowane do pracy przedsiębiorstw o różnym profilu oraz wielkości. Moduł Technicznego Przygotowania Produkcji wspiera pracę konstruktorów i technologów, tworzących procesy produkcyjne i konstrukcyjne. Ich realizacja może się odbywać zarówno poprzez jednego, jak i kilku użytkowników systemu w zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Moduł TPP daje możliwość realizacji takich zadań jak:

  • tworzenie i obsługa struktur wyrobu,
  • obsługa kartoteki materiałowej,
  • specyfikowanie pozycji zastępczej - funkcja może zostać użyta w przypadkach, kiedy planowana podstawowa pozycja nie jest dostępna,
  • obsługa rejestru kontroli zmian, która daje możliwość zarządzania terminami wprowadzania oraz wycofywania pozycji z systemu.

Kartoteka indeksów materiałowych to baza danych wszystkich wprowadzonych pozycji, mogących podlegać kontroli w przedsiębiorstwie oraz służących informowaniu systemu o istnieniu danej pozycji w kartotece. Realizacja zadań związanych z daną pozycją uzależniona jest od zdefiniowania w kartotece rekordu opisującego daną pozycję. Gdy użytkownik wprowadzi oraz zatwierdzi pozycję w kartotece, wtedy może zdefiniować  składniki wprowadzonej pozycji, składające się na jej strukturę.

Z kolei struktura konstrukcyjna jest zestawieniem wszystkich składników ilościowych, jakie są niezbędne do montażu. Na podstawie parametrów wprowadzonych w kartotece materiałowej, zawierającej wszystkie dane o pozycji wyrobu, system generuje strukturę. Istotną rzeczą jest także procedura kontroli zmian, służąca głównie do nadzoru nad wprowadzaniem kolejnych, nowych wyrobów lub modyfikacją już istniejących. Metoda polega na wskazaniu pozycji aktualnie ważnych w strukturze wyrobu, wprowadzaniu  nowych pozycji lub wycofaniu istniejących. Wszystkie zmiany zapisywane są w rejestrze zmian konstrukcyjno – technologicznych. 

 

Źródło: Rekord.ERP – oprogramowanie dla przedsiębiorstw

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły