google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - styczeń 2019

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

  - styczeń 2019


   

  PN-EN 12516-1+A1:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-01-2019

  Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 1: Metoda tabelaryczna dla obudów stalowych armatury

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę tabelaryczną określania grubości ścianki kadłubów, pokryw i zaślepek armatury o zasadniczo kołowym przekroju poprzecznym, wykonanych ze stali kutej, staliwa lub z połączonych ze sobą elementów stalowych.

  Obudowy armatury o kształcie owalnym, prostokątnym lub nieokrągłym - patrz 8.6.

  Zakres oznaczeń PN lub klasy, dla których stabelaryzowano grubości, jest następujący:
  PN 2,5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400, klasa 150, klasa 300, klasa 600, klasa 900, klasa 1 500, klasa 2 500, klasa 4 500.

  Standardowe i specjalne wartości dopuszczalne ciśnienie/temperatura zostały określone dla każdej grupy materiałowej dla powyższych oznaczeń PN i klasy.

  Określono procedury badań nieniszczących i poziomy akceptacji, które powinny być stosowane do elementów obudów armatury, która ma być stosowana na wartości dopuszczalne ciśnienie/temperatura klas specjalnych.

  Sprecyzowano również alternatywne zasady dla armatury o małych średnicach, DN 65 i mniejszej, oznaczonej „Limited Class”.

  Niniejsza norma nie dotyczy armatury z przyłączami gwintowanymi:
  - DN 80 lub większej;
  - lub która ma wartości dopuszczalne ciśnienia większe niż klasa 2 500;
  - lub która pracuje w temperaturach wyższych niż 540 °C.

  W zakres niniejszej normy nie wchodzi armatura z przyłączami kielichowymi do przyspawania DN 80 lub większa.

   

  PN-EN 12516-4+A1:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-01-2019

  Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy --Część 4: Metoda obliczeniowa dla obudów armatury wykonanych z metali innych niż stal

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę obliczeniową dla obudów armatury wytwarzanych z metali innych niż stal. Obciążenia, które mają być uwzględnione, są zgodne z EN 12516-2.

  Metody projektowania są zgodne z EN 12516-2, projektowanie na podstawie wzorów zgodnie z odpowiednimi rozdziałami.

   

  PN-EN 13144:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-01-2019

  Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Ilościowy pomiar przyczepności metodą odrywania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono ilościową metodę pomiaru przyczepności powłok metalowych i innych nieorganicznych naniesionych na podłoże metalowe, polimerowe i szklane.

  Typowe powłoki, do których stosuje się niniejszy dokument, to powłoki metalowe takie jak aluminium, miedź, nikiel, nikiel plus chrom, srebro, cyna, stopy cyna-nikiel, cynk, złoto jak również inne powłoki nieorganiczne takie jak tlenki i azotki np. aluminium, indu i indu-cyny, krzemu, niobu, tytanu, wolframu, cyrkonu i innych.

  Postanowień niniejszego dokumentu nie stosuje się do niektórych powłok nanoszonych metodą zanurzeniową, natryskową lub mechanicznie, w odniesieniu do których można zastosować inne normy np. EN ISO 14916 lub EN ISO 4624.

  Pomiar jest prawidłowy, jeżeli właściwości kohezyjne i adhezyjne kleju są wyższe niż badanych powłok.
   

  PN-EN ISO 17640:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 23-01-2019

  Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Techniki, poziomy badania i ocena

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono techniki ręcznego ultradźwiękowego badania złączy spawanych metali o grubości ≥ 8 mm i małym tłumieniu fal ultradźwiękowych (powodowanym głównie przez rozproszenie) w temperaturach obiektu od 0 °C do 60 °C. Norma dotyczy przede wszystkim złączy spawanych z pełnym przetopem, w których zarówno materiał podstawowy, jak i stopiwo mają strukturę ferrytyczną.

  Wszystkie zależne od materiału wielkości badania ultradźwiękowego określone w niniejszym dokumencie odnoszą się do stali o prędkości rozchodzenia się fal podłużnych równej (5 920 ± 50) m/s i fal poprzecznych równej (3 255 ± 30) m/s.

  W niniejszym dokumencie ustalono cztery poziomy badania, z których każdy odpowiada różnemu prawdopodobieństwu wykrycia niezgodności spawalniczych. Wskazówki dla wyboru poziomów badania A, B i C podano w Załączniku A.

  W niniejszym dokumencie ustalono, że wymagania poziomu badania D, który przeznaczony jest do zastosowań specjalnych, będą zgodne z wymaganiami ogólnymi. Poziom badania D może być stosowany jedynie wtedy, kiedy jest określony przez specyfikację. Obejmuje to badania metali innych niż stal ferrytyczna, badania spoin z niepełnym przetopem, badania z zastosowaniu aparatów automatycznych oraz badania obiektów o temperaturach przekraczających zakres 0 °C do 60 °C.

  Niniejszy dokument może być stosowany do oceny wskazań, dla celów akceptacji za pomocą jednej z poniższych technik:
  a) ocena bazuje zasadniczo na długości i amplitudzie echa sygnału wskazania;
  b) ocena bazuje na charakterystyce wskazań i rozmiarze wskazania określonym przez techniki związane z przesuwem głowicy.

   

  PN-EN ISO 6158:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-01-2019

  Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne powłoki chromowe do zastosowań technicznych

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące elektrolitycznych powłok z chromu metalicznego z podpowłokami lub bez podpowłok osadzanych na podłożach metalowych żelaznych i nieżelaznych, przeznaczonych do zastosowań technicznych. System oznaczania powłok określa grubości powłok chromowych odpowiednie dla typowych zastosowań technicznych.

   

  PN-EN 1011-3:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-01-2019

  Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 3: Spawanie łukowe stali nierdzewnych

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano ogólne wytyczne dotyczące spawania stali nierdzewnych, we wszystkich rodzajach wyrobów. Specyficzne szczegóły dotyczące stali austenitycznych, austenityczno-ferrytycznych, ferrytycznych i martenzytycznych podano w Załącznikach od A do D.

   

  PN-EN 1011-6:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 29-01-2019

  Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 6: Spawanie wiązką promieniowania laserowego

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano ogólne wytyczne dotyczące spawania wiązką promieniowania laserowego i procesów pokrewnych metali we wszystkich postaciach wyrobu (np. odlewy, wyroby walcowane, wytłaczane, odkuwki)

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Narzedziownia.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.