google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Kursy walut 19.03.2019
  1 USD
  3.7823
  -0.0053
  1 EUR
  4.2940
  -0.0053
  1 CHF
  3.7828
  -0.001
  1 GBP
  5.0190
  -0.0009
  1 RUB
  0.0588
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - marzec 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

  - marzec 2018

   

  PN-EN 62841-3-10:2016-04/A11:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-03-2018

  Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-10: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych przecinarek

  Zakres

  Zmodyfikowano Podrozdział 8.14.2.

   

  PN-EN 62841-3-6:2015-01/A11:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-03-2018

  Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-6: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych wiertnic diamentowych z systemem dopływu cieczy

  Zakres

  Zmodyfikowano Podrozdział 8.14.2.

   

  PN-EN ISO 15296:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-03-2018

  Sprzęt do spawania gazowego -- Terminologia

  Zakres

  Niniejsza norma stanowi kompilację terminów technicznych i specyficznych definicji, dotyczących sprzętu do spawania gazowego.

  UWAGA W uzupełnieniu do terminów w języku angielskim i francuskim (dwa z trzech języków urzędowych ISO), niniejsza Norma Międzynarodowa podaje odpowiednie terminy w języku niemieckim; są one opublikowane na odpowiedzialność członka organizacji - Niemiec (DIN). Jednakże tylko terminy i definicje podane w językach urzędowych mogą być uważane za terminy i definicje ISO.
   


  PN-EN 62841-3-9:2016-02/A11:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-03-2018

  Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego

  Zakres

  Zmodyfikowano Podrozdział 8.14.2.

   

  PN-EN ISO 13918:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-03-2018

  Spawanie -- Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono:
  — wymagania dotyczące kołków i pierścieni ceramicznych do zgrzewania łukowego kołków;
  — wymiary, materiały, własności mechaniczne, i jeśli to wymagane.

  W Tablicy 1 przedstawiono rodzaje kołków i znaki pierścieni ceramicznych ujętych w niniejszym dokumencie.

   

  PN-EN ISO 17450-4:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-03-2018

  Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Pojęcia podstawowe -- Część 4: Charakterystyki geometryczne do wyrażenia liczbowego odchyłek GPS

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano ogólne reguły wyrażania liczbowego odchyłek GPS dowolnego rodzaju.

  UWAGA Odchyłki GPS mogą być lokalne lub globalne. Gdy odchyłka GPS jest zdefiniowana jako odchyłka lokalna, wówczas aby wyrazić liczbowo charakterystykę GPS, należy tę odchyłkę zdefiniować jako parametr określony przez wartości lokalne w celu przekształcenia zbioru odchyłek lokalnych na charakterystykę globalną (więcej szczegółów – patrz Tablica 1)

   

  PN-EN ISO 3887:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-03-2018

  Stale -- Określanie głębokości odwęglenia

  Zakres

  W niniejszym dokumencie opisano odwęglanie i określono trzy metody pomiaru głębokości odwęglania wyrobów stalowych.

   

  PN-EN 62453-302:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-03-2018

  Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych (FDT) -- Część 302: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 2

  Zakres

  W profilu komunikacyjnym Rodziny 2 (powszechnie znanym jako CIP™ 1) zdefiniowano profile komunikacyjne oparte na IEC 61158-2 Typ 2, IEC 61158-3-2, IEC 61158-4-2, IEC61158-5-2, IEC 61158-6-2 i 62026-3. Profile podstawowe CP 2/1 (ControlNET™ 2), CP 2/2 (EtherNet/IP™ 3) i CP 2/3 (DeviceNet™ 1) zostały zdefiniowane w IEC 61784-1 i IEC 61784-2. Dodatkowy profil komunikacyjny (CompoNet™ 2), także oparty na CIP™, został zdefiniowany w ISO 15745-3:2003.

  W niniejszej części IEC 62453 zamieszczono informacje do zintegrowania technologii CIP™ ze specyfikacją interfejsu FDT (IEC 62453-2).

  W niniejszej części 62453 wyszczególniono usługi komunikacyjne oraz inne.

  Niniejsza specyfikacja nie zawiera specyfikacji FDT, ani jej nie modyfikuje.

   

  PN-EN 62453-302:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-03-2018

  Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych (FDT) -- Część 302: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 2

  Zakres

  W profilu komunikacyjnym Rodziny 2 (powszechnie znanym jako CIP™ 1) zdefiniowano profile komunikacyjne oparte na IEC 61158-2 Typ 2, IEC 61158-3-2, IEC 61158-4-2, IEC61158-5-2, IEC 61158-6-2 i 62026-3. Profile podstawowe CP 2/1 (ControlNET™ 2), CP 2/2 (EtherNet/IP™ 3) i CP 2/3 (DeviceNet™ 1) zostały zdefiniowane w IEC 61784-1 i IEC 61784-2. Dodatkowy profil komunikacyjny (CompoNet™ 2), także oparty na CIP™, został zdefiniowany w ISO 15745-3:2003.

  W niniejszej części IEC 62453 zamieszczono informacje do zintegrowania technologii CIP™ ze specyfikacją interfejsu FDT (IEC 62453-2).

  W niniejszej części 62453 wyszczególniono usługi komunikacyjne oraz inne.

  Niniejsza specyfikacja nie zawiera specyfikacji FDT, ani jej nie modyfikuje.

   

  PN-EN 62453-303-2:2010/A1:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-03-2018

  Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 303-2: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 i CP 3/6

  Zakres

  Zmieniono 3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 4. Po Tablicy 2 dodano nowy tekst i Tablicę 19.

   

  PN-EN 62841-3-1:2015-02/A11:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-03-2018

  Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-1: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych pilarek stołowych

  Zakres

  Zmodyfikowano Podrozdział 8.14.2.

   

  PN-EN 62453-315:2010/A1:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-03-2018

  Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 315: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 15

  Zakres

  W Rozdziale 4 dodano, po Tablicy 1, nowy tekst i tablice.

   

  PN-EN ISO 15653:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-03-2018

  Materiały metalowe -- Metoda badania dotycząca wyznaczania quasistatycznej odporności na kruche pękanie spoin

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody wyznaczania odporności na kruche pękanie określonej przez współczynnik intensywności naprężeń (K), wskaźnik rozwarcia dna szczeliny lub CTOD (δ) i eksperymentalnego równoważnika całki J dla spoin w materiałach metalowych (J).

  Niniejszy dokument uzupełnia ISO 12135, który obejmuje wszystkie aspekty badania odporności na kruche pękanie materiału podstawowego i który musi być używany w połączeniu z niniejszym dokumentem. Niniejszy dokument opisuje metody wyznaczania pojedynczych wartości odporności na kruche pękanie. Nie należy go traktować jako sposobu uzyskania ważnej krzywej R (krzywa odporności na pękanie). Jednak metody przygotowania próbek opisane w tym dokumencie mogą być wykorzystane podczas określania krzywych R dla spoin. Metody wykorzystują próbki z karbem naciętym po spawaniu w określonym obszarze złącza z wykonanym wstępnym pęknięciem zmęczeniowym. Opisano metody oszacowania przydatności spoiny do wykonania karbu w określonym miejscu, który jest w obszarze metalu spoiny lub obszarze strefy wpływu ciepła (SWC), a następnie jeśli właściwe, do oceny skuteczności pęknięcia zmęczeniowego pobierając próbki z tych obszarów

   

  PN-EN 62453-301:2010/A1:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-03-2018

  Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 301: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 1

  Zakres

  W Rozdziale 5, dodano po Tablicy 3, nowy tekst i tablice.

   

  PN-EN 62453-309:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-03-2018

  Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych (FDT) -- Część 309: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 9

  Zakres

  Rodzina Protokołów Komunikacyjnych 9 (znana ogólnie jako HART) określa profile komunikacyjne oparte o IEC 61158-5-20 i IEC 61158-6-20. Profil podstawowy CP 9/1 jest zdefiniowany w IEC 61784-1.Podano informacje dodatkowe do zintegrowania protokołu technologii HART ze specyfikacją interfejsu FDT (IEC 62453-2). Niniejsza część normy IEC 62453 określa komunikację i inne usługi.

  Niniejsza norma nie zawiera specyfikacji FDT ani jej modyfikacji.

   

  PN-EN 62841-2-1:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-03-2018

  Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych wiertarek i wiertarek udarowych

  Zakres

  Stosuje się niniejszy rozdział Części 1 z następującym uzupełnieniem:

  Uzupełnienie:

  Niniejsza część IEC 62841 dotyczy ręcznych wiertarek i wiertarek udarowych, włącznie z wiertnicami diamentowymi. Niniejsza norma ma również zastosowanie do wiertarek, które mogą być użyte do wkręcania wkrętów poprzez zastosowanie odpowiednich końcówek.

  Niniejsza norma nie ma zastosowania do młotów udarowo-obrotowych (młotowiertarek) nawet, gdy są one używane jako wiertarka.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.