google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Kursy walut 19.03.2019
  1 USD
  3.7823
  -0.0053
  1 EUR
  4.2940
  -0.0053
  1 CHF
  3.7828
  -0.001
  1 GBP
  5.0190
  -0.0009
  1 RUB
  0.0588
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Co to są dane wrażliwe i jak je zabezpieczyć?

  Co to są dane wrażliwe i jak je zabezpieczyć?Ochrona danych osobowych obecnie staje się bardzo ważną kwestią. Poza danymi ogólnymi istnieje również wyszczególnienie na tzw. dane wrażliwe (sensytywne). Tego rodzaju informacje wymagają zabezpieczeń według ściśle określonych procedur.

  Jak chronić dane wrażliwe?

  Zakres zabezpieczeń dotyczący danych wrażliwych jest regulowany następującymi aktami prawnymi:

  • ustawa o ochronie danych osobowych,
  • rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

  Do kategorii tej zalicza się również inne dokumenty, które poruszają zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

  Zarządzanie danymi osobowymi wymaga wdrożenia w organizacji rozwiązań dotyczących odpowiedniej utylizacji nośników je zawierających. Niszczenie dokumentów to ważne z punktu widzenia zabezpieczenia przed niepożądanym wyciekiem informacji działanie.

  Osoba, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych to: Administrator Danych. Do jego zadań należy m. in. czuwanie nad ochroną i poufnością oraz zabezpieczenie danych zgodnie z obowiązującymi dokumentami. Działania te realizowane są w następujący sposób:

  • rejestracja danych w GIODO (Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych),
  • opracowanie i wdrożenie dokumentacji,
  • ustalenie zakresu bezpieczeństwa przetwarzania wrażliwych danych,
  • czuwanie nad prawidłowym postępowaniem ze zbiorami danych,
  • dbanie o to, aby osoby, których dane dotyczą były traktowane z szacunkiem.

  25 maja 2018 r. konieczne będzie wdrożenie przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w unijnym rozporządzeniu, zwanym w skrócie RODO.

  Rodzaje danych wrażliwych

  Ustawa o ochronie danych osobowych nie podaje definicji danych wrażliwych, jednak znajduje się w niej podział, według którego można jednoznacznie określić, które dane są jeszcze informacjami zwykłymi, a które już sensytywnymi.

  Dane wrażliwe dzieli się na:

  • informacje ujawniające: poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, pochodzenie rasowe lub etniczne,
  • informacje o: nałogach, stanie zdrowia, kodzie genetycznym, życiu seksualnym oraz stanie zdrowia,
  • informacje dotyczące: skazań, orzeczeń o karze (np. mandatach, wyrokach), dokumentów lub orzeczeń wydanych w toku postępowań sądowych lub administracyjnych.

  Dla porównania dane zwykłe, to:

  • imię i nazwisko,
  • wykształcenie,
  • PESEL,
  • numer konta bankowego,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej.

  Joanna Jędrzejczyk

  Zobacz także: Jak wprowadzić ekologiczne rozwiązania w firmie?

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.