google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Kursy walut 18.01.2019
  1 USD
  3.7694
  0.0079
  1 EUR
  4.2964
  0.0089
  1 CHF
  3.7917
  -0.0004
  1 GBP
  4.8773
  0.0305
  1 RUB
  0.0567
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - styczeń 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

  - styczeń 2018

   

  PN-EN ISO 14120:2016-03 - wersja polska

  Data publikacji: 08-01-2018

  Bezpieczeństwo maszyn -- Osłony -- Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej określono ogólne wymagania dotyczące projektowania, budowy i doboru osłon przewidzianych do ochrony osób przed zagrożeniami mechanicznymi.

  W niniejszej Normie Międzynarodowej przedstawiono inne zagrożenia, które mogą mieć wpływ na projektowanie i budowę osłon.

  Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do osłon przeznaczonych do maszyn wyprodukowanych po jej opublikowaniu.

  Niniejsze wymagania mają zastosowanie, jeśli są stosowane osłony stałe i ruchome. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie dotyczy urządzeń blokujących; są one ujęte w ISO 14119.
  Niniejsza Norma Międzynarodowa nie zawiera wymagań dotyczących specjalnych systemów związanych w szczególności z mobilnością, takich jak ROPS (konstrukcje chroniące przed skutkami przewrócenia się), FOPS (konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami) i TOPS (konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia) lub z możliwością podnoszenia ładunków przez maszynę
   

  PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - wersja niemiecka

  Data publikacji: 22-01-2018

  Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono, jak wstępna instrukcja technologiczna spawania jest kwalifikowana przez badania technologii spawania.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do spawania podczas produkcji, naprawy lub modernizacji.

  W niniejszym dokumencie określono warunki realizacji badań technologii spawania i zakresu kwalifikacji technologii spawania dla wszystkich praktycznych operacji spawania w zakresie określonych zmiennych.

  Głównym celem kwalifikacji technologii spawania jest wykazanie właściwości mechanicznych konstrukcji spawanej.

  Podano dwa poziomy prób technologii spawania w celu umożliwienia ich stosowania w szerokim zakresie produkcji spawalniczej. Są one oznaczone numerami 1 i 2. Na poziomie 2, obszar badań jest większy i zakresy kwalifikowania są bardziej restrykcyjne niż w przypadku poziomu 1.

  Badania technologii przeprowadzone na poziomie 2 automatycznie kwalifikują dla wymagań poziomu 1, ale nie odwrotnie.

  Kiedy nie określono poziomu kwalifikowania w standardowej umowie lub normie, stosuje się wszystkie wymagania dla poziomu 2.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do spawania łukowego i gazowego stali dla wszystkich rodzajów wyrobów oraz do spawania łukowego niklu i stopów niklu dla wszystkich rodzajów wyrobów.

  Spawanie łukowe i gazowe są ujęte w następujących procesach zgodnie z normą ISO 4063:2011.

  111 - ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną (spawanie łukowe elektrodą otuloną);
  114 - spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym;
  12 - spawanie łukiem krytym;
  13 - spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu;
  14 - spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu;
  15 - spawanie plazmowe;
  311 - spawanie acetylenowo-tlenowe.

  Zasady niniejszej normy mogą być stosowane do innych procesów spawania.
   

  PN-EN ISO 17640:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-01-2018

  Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Techniki, poziomy badania i ocena

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono techniki ręcznego ultradźwiękowego badania złączy spawanych metali o grubości ≥ 8 mm i małym tłumieniu fal ultradźwiękowych (powodowanym głównie przez rozproszenie) w temperaturach obiektu od 0 °C do 60 °C. Norma dotyczy przede wszystkim złączy spawanych z pełnym przetopem, w których zarówno materiał podstawowy, jak i stopiwo mają strukturę ferrytyczną.

  Wszystkie zależne od materiału wielkości badania ultradźwiękowego określone w niniejszym dokumencie odnoszą się do stali o prędkości rozchodzenia się fal podłużnych równej (5 920 ± 50) m/s i fal poprzecznych równej (3 255 ± 30) m/s.

  W niniejszym dokumencie ustalono cztery poziomy badania, z których każdy odpowiada różnemu prawdopodobieństwu wykrycia niezgodności spawalniczych. Wskazówki dla wyboru poziomów badania A, B i C podano w Załączniku A.

  W niniejszym dokumencie ustalono, że wymagania poziomu badania D, który przeznaczony jest do zastosowań specjalnych, będą zgodne z wymaganiami ogólnymi. Poziom badania D może być stosowany jedynie wtedy, kiedy jest określony przez specyfikację. Obejmuje to badania metali innych niż stal ferrytyczna, badania spoin z niepełnym przetopem, badania z zastosowaniu aparatów automatycznych oraz badania obiektów o temperaturach przekraczających zakres 0 °C do 60 °C.

  Niniejszy dokument może być stosowany do oceny wskazań, dla celów akceptacji za pomocą jednej z poniższych technik:
  a) ocena bazuje zasadniczo na długości i amplitudzie echa sygnału wskazania;
  b) ocena bazuje na charakterystyce wskazań i rozmiarze wskazania określonym przez techniki związane z przesuwem głowicy.
   

  PN-EN ISO 5175-1:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-01-2018

  Sprzęt do spawania gazowego -- Urządzenia zabezpieczające -- Część 1: Urządzenia zawierające zaporę płomieniową

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania i badania urządzeń zabezpieczających do gazów palnych i tlenu lub sprężonego powietrza, zawierających zaporę płomieniową, stosowanych przy wylotach zestawów butli, reduktorów butlowych i (lub) sieciowych, a także na wlotach palników do spawania, cięcia i procesów pokrewnych.

  W niniejszym dokumencie nie określono usytuowania tych urządzeń w sieci gazowej.

  W niniejszym dokumencie nie ujęto wymagań dla urządzeń zabezpieczających nie zawierających zapory płomieniowej, które są ujęte w ISO 5175-2.

  W niniejszym dokumencie nie ujęto zastosowań urządzeń zabezpieczających zawierających zaporę płomieniową w systemach zasilania z wstępnym mieszaniem tlenu i gazu palnego lub powietrza i gazu palnego, np. na wylotach mieszalników gazów lub generatora wytwarzającego mieszankę wodoru i tlenu przez elektrolityczny rozkład wody.

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Narzedziownia.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.