google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Kursy walut 18.10.2018
  1 USD
  3.7302
  0.0179
  1 EUR
  4.2966
  0.003
  1 CHF
  3.7543
  0.0087
  1 GBP
  4.8906
  0.0112
  1 RUB
  0.0569
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - grudzień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

  - grudzień 2017

   

  PN-EN 10263-1:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-12-2017

  Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy

  Zakres

  W niniejszej części EN 10263 określono ogólne warunki techniczne dostawy okrągłej walcówki, prętów okrągłych i drutu do spęczania i wyciskania na zimno wykonanych ze:
  a) stali niestopowych nie przeznaczonych do obróbki cieplnej po przeróbce plastycznej na zimno, jak określono w EN 10263-2;
  b) stali niestopowych i stopowych do nawęglania, jak określono w EN 10263-3;
  c) stali niestopowych i stopowych do ulepszania cieplnego, jak określono w EN 10263-4;
  d) stali odpornych na korozję, jak określono w EN 10263-5.
  Części 2, 3 i 4 niniejszej EN 10263 dotyczą wyrobów o średnicy do 100 mm włącznie. Część 5 dotyczy wyrobów o średnicy włącznie do:
  – 25 mm ze stali ferrytycznych i austenityczno-ferrytycznych;
  – 50 mm ze stali austenitycznych;
  – 100 mm ze stali martenzytycznych.

  W szczególnych przypadkach dodatkowe wymagania lub odstępstwa od niniejszej Normy Europejskiej mogą być przedmiotem uzgodnienia między zamawiającym i dostawcą przy zapytaniu ofertowym i zamawianiu (Patrz Załącznik A).

  Dla wyrobów dostarczonych zgodnie z niniejszą Normą Europejską stosuje się także ogólne warunki techniczne dostawy wg EN 10021.

   

  PN-EN 10263-2:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-12-2017

  Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali nie przeznaczonych do obróbki cieplnej po przeróbce plastycznej na zimno

  Zakres

  Niniejszą część EN 10263 stosuje się do okrągłej walcówki, prętów okrągłych i drutu o średnicy do 100 mm włącznie, ze stali niestopowych i stopowych, przeznaczonych do spęczania i wyciskania na zimno, nie podlegających następnie obróbce cieplnej jako gotowe części.

  Do niniejszej części EN 10263 niezbędna jest EN 10263-1.

   

  PN-EN 10263-3:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-12-2017

  Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 3: Warunki techniczne dostawy stali do nawęglania

  Zakres

  Niniejszą część EN 10263 stosuje się do okrągłej walcówki, prętów okrągłych i drutu o średnicy do 100 mm włącznie, ze stali niestopowych i stopowych, przeznaczonych do spęczania i wyciskania na zimno, podlegających następnie nawęglaniu. Do niniejszej części EN 10263 niezbędna jest EN 10263-1:2017.

   

  PN-EN 16866:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-12-2017

  Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Równoczesne wyznaczanie grubości i potencjału elektrodowego poszczególnych warstw dla wielowarstwowych powłok niklowych (badanie STEP)

  Zakres

  Niniejszą Normę Europejską stosuje się do pomiaru grubości poszczególnych warstw niklu w wielowarstwowych elektrolitycznych powłokach niklowych oraz do pomiaru różnic potencjału między poszczególnymi warstwami niklu w wielowarstwowych elektrolitycznych powłokach niklowych.

  Pomiar powłok lub systemów powłokowych innych niż wielowarstwowe elektrolityczne powłoki niklowe nie leży w zakresie niniejszej Normy Europejskiej.

   

  PN-EN ISO 13585:2012 - wersja francuska

  Data publikacji: 01-12-2017

  Lutowanie twarde -- Kwalifikowanie lutowaczy i operatorów lutowania twardego

  Zakres

  Określono wymagania podstawowe dotyczące badania kwalifikacyjnego lutowaczy i operatorów lutowania twardego ustalające warunki dotyczące lutowania twardego, badania, egzaminowania i zakresu kwalifikacji w certyfikacie. Są one stosowane do ręcznego lutowania twardego np. za pomocą ręcznego palnika (płomienia), do kwalifikowania zdolności manualnych lutowacza jak również do zmechanizowanego lutowania twardego

   

  PN-EN ISO 2063-2:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2017

  Natryskiwanie cieplne -- Cynk, aluminium i ich stopy -- Część 2: Prowadzenie systemów ochrony przed korozją

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji stalowych, elementów i części, na które naniesiono powłoki z cynku, aluminium lub ich stopów metodą natryskiwania cieplnego.

  W niniejszym dokumencie określono wymagania stawiane wykonawcy powłoki w zakresie przygotowania powierzchni, natryskiwania cieplnego, badań i obróbki po naniesieniu powłoki, np. uszczelniania powłoki. Niniejszy dokument stosuje się dla powłok metalowych nanoszonych w celu ochrony przed korozją w przypadku natryskiwania nowych powłok w warsztacie lub na placu budowy, jak również przy naprawie powłok na placu budowy po montażu.

  Podano wymagania dotyczące grubości powłoki, minimalnej przyczepności i stanu powierzchni, określone w specyfikacji powłoki.

  Podano zalecenia dotyczące odpowiednich etapów produkcji i środków zapewnienia jakości przy nowej produkcji i utrzymaniu oraz nadzorowaniu prac związanych z ochroną przed korozją.

  Niniejszy dokument jest stosowany dla natryskanych cieplnie powłok z cynku, aluminium i ich stopów, chroniących przed korozją w zakresie temperatur od –50 ° do +200 °C. Żaroodporne powłoki ochronne z aluminium są objęte ISO 17834 i nie są przedmiotem niniejszego dokumentu.

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące sprzętu, miejsca pracy i kwalifikacji personelu nanoszącego powłoki metodą natryskiwania oraz personelu przeprowadzającego badania.

  UWAGA ISO 2063-1:2017 jest adresowana do projektanta i inżyniera planującego system ochrony przed korozją.

   

  PN-EN ISO 22825:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-12-2017

  Badanie nieniszczące spoin -- Badanie ultradźwiękowe -- Badanie spoin w stalach austenitycznych i stopach na bazie niklu

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono sposób postępowania przy opracowywaniu procedur badania ultradźwiękowego następujących spoin:
  — spoin stali nierdzewnych;
  — spoin stopów na bazie niklu;
  — spoin stali duplex;
  — spoin metali różnych;
  — spoin stali austenitycznych.

  Cele badania mogą być bardzo różne, na przykład:
  — ocena poziomu jakości (w warunkach produkcyjnych);
  — wykrycie specyficznych wskazań powstałych podczas eksploatacji.

  Poziomy jakości nie są podane, ale mogą być stosowane zgodnie z zakresem badania.
  Wymagania niniejszej normy są stosowane zarówno do ręcznego jak i zmechanizowanego badania.

   

  PN-EN ISO 22829:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-12-2017

  Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Transformatory -- Zespoły prostownika zintegrowanego z transformatorem dla zgrzewadeł pracujących przy częstotliwości 1 000 Hz

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dodatkowe do tych zawartych w ISO 5826 dla inwertorowych transformatorów jednofazowych z przyłączonym prostownikiem dla zgrzewania prądem stałym. Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do transformatorów, stosowanych głównie w zgrzewadłach, działających przy 1 000 Hz i wejściowym napięciu znamionowym 500 V lub wyższym.

  Wymagania ISO 5826 powinny być zastosowane, chyba że zostały zmienione przez niniejszy dokument.

   

  PN-EN ISO 25378:2011 - wersja polska

  Data publikacji: 13-12-2017

  Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Charakterystyki i warunki -- Definicje

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano terminy ogólne dotyczące specyfikacji geometrycznych, charakterystyk i warunków. Definicje te bazują na koncepcjach rozwiniętych w ISO 17450-1 i ISO 22432 i są podane za pomocą opisu matematycznego opartego na ISO 17450-1:2011, Załącznik B.

  Niniejsza Norma Międzynarodowa nie jest przeznaczona do zastosowań przemysłowych przez konstruktorów, ale ma na celu służyć jako „mapa drogowa” do formułowania wymagań opartych na elementach geometrycznych, umożliwiając w ten sposób przyszłą spójną normalizację dla przemysłu i producentów oprogramowania.

  W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano ogólne typy charakterystyk geometrycznych i warunków, które mogą być używane w GPS. Te opisy mają zastosowanie do
  - wyrobu,
  - zespołu,
  - populacji wyrobów, i
  - populacji zespołów.

  Definicje te oparte są na koncepcjach operatorów i zasadzie dwoistości zawartych w ISO 17450-1 i ISO/TS 17450-2 oraz przy opisie typów elementów geometrycznych zdefiniowanych w ISO 22432.

  Koncepcyjnie, te operatory specyfikacji mogą być wykorzystane jako operatory specyfikacji lub jako operatory weryfikacji (zasada dwoistości).

  Niniejsza Norma Międzynarodowa nie jest przeznaczona do definiowania specyfikacji GPS, oznaczeń ani innego rodzaju wyrażeń.

   

  PN-EN ISO 10675-2:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-12-2017

  Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 2: Aluminium i jego stopy

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano poziomy akceptacji dla wskazań niezgodności w złączach spawanych doczołowych aluminium wykrytych podczas badań radiograficznych. Jeśli tak uzgodniono, poziomy akceptacji mogą być zastosowane do innych typów złączy spawanych lub materiałów. Poziomy akceptacji mogą być związane z normami spawalniczymi, normami wyrobu, warunkami technicznymi lub przepisami. W niniejszym dokumencie zakłada się, że badania radiograficzne były wykonywane zgodnie z ISO 17636-1, dla RT-F lub z ISO 17636-2, dla RT-S i RT-D. Gdy szacuje się czy złącze spawane spełnia wymagania podane dla określonego poziomu jakości, rozmiary niezgodności dopuszczone przez normy są porównywane z wymiarami wskazań ujawnionych na wykonanym radiogramie złącza spawanego.

   

  PN-EN ISO 9717:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-12-2017

  Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Konwersyjne powłoki fosforanowe na metalach

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono proces potwierdzania wymagań dla powłok fosforanowych, które są zwykle przeznaczone do nanoszenia na metale żelazne, cynk, kadm i ich stopy.

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Narzedziownia.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.