google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Kursy walut 19.04.2018
  1 USD
  3.3693
  -0.0028
  1 EUR
  4.1665
  -0.0012
  1 CHF
  3.4777
  -0.0028
  1 GBP
  4.7770
  -0.0091
  1 RUB
  0.0551
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - maj 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

  - maj 2017


   

  PN-EN 12421:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-05-2017

  Magnez i stopy magnezu -- Magnez niestopowy

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono gatunki i odpowiadające im wymagania odlewanego magnezu niestopowego.

  W niniejszej Normie Europejskiej określono skład chemiczny, oznaczenie, badania, cechowanie i dokumenty kontroli.


   

  PN-EN 16914:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-05-2017

  Aluminium i stopy aluminium -- Walcowane na gorąco płyty pancerne ze spawalnych stopów aluminium -- Warunki techniczne dostawy

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy płyt pancernych ze spawalnych stopów aluminium o nominalnej grubości pomiędzy 10 mm i 70 mm.

  Mogą być stosowane inne warunki techniczne dla grubości poniżej 10 mm.


   

  PN-EN 515:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-05-2017

  Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione plastycznie -- Oznaczenia stanów

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej ustalono oznaczenia stanów wszystkich przerobionych plastycznie postaci aluminium i stopów aluminium oraz odlewanych sposobem ciągłym z aluminium i stopów aluminium produktów wyjściowych do ciągnienia i taśm przeznaczonych do przeróbki plastycznej.

  Dodatkowe oznaczenia stanów, dostosowane do niniejszej normy, mogą być znormalizowane przez CEN/TC 132 i AECMA/5 pod warunkiem, że:
  - oznaczenie jest stosowane lub może być stosowane przez więcej niż jednego użytkownika,
  - określone są granice własności mechanicznych,
  - cechy charakterystyczne stanów znacznie różnią się od wszystkich innych stanów mających te same podstawowe obróbki, dla których poprzednie oznaczenia są przydzielone dla tych samych stanów i wyrobów,
  - w przypadku, gdy rozpatrywane są ważne własności inne niż własności mechaniczne określone są również :
  a) metody badań i granice tych własności lub
  b) specyficzne operacje zastosowane do uzyskania tego stanu.
   

   

  PN-EN ISO 20685-2:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-05-2017

  Ergonomia -- Metodyka skanowania 3D do celów międzynarodowych baz danych antropometrycznych -- Część 2: Protokół oceny kształtu powierzchni i powtarzalności położenia punktów odniesienia

  Zakres

  Niniejsza część ISO 20685 dotyczy protokołów testowania systemów skanowania 3D powierzchni w celu zbierania danych dotyczących kształtu i wymiarów ciała ludzkiego. Norma ta nie ma zastosowania do przyrządów mierzących ruch poszczególnych punktów odniesienia.

  Norma dotyczy głównie skanerów do skanowania całego ciała oraz może być wykorzystana do skanerów skanujących jego poszczególne części (głowę, ręce, stopy). Norma ta dotyczy skanerów do pomiarów ciała ludzkiego w jednej płaszczyźnie. W przypadku oceny skanera ręcznego, w oszacowaniu całkowitej niepewności pomiaru należy uwzględnić czynnik ludzki (błąd człowieka – operatora). Natomiast w przypadku oceny systemów do skanowania obracających się obiektów, w oszacowaniu całkowitej niepewności pomiaru należy uwzględnić artefakty wynikające z rotacji.

  Niniejsza część ISO 20685 dotyczy punktów odniesienia określonych przez antropologów. Nie dotyczy punktów odniesienia automatycznie wyliczanych przez program korzystający z chmury punktów.

  Jakość skanowanego kształtu powierzchni ciała ludzkiego i położenia punktów odniesienia zależy od wydajności systemów skanujących oraz od czynnika ludzkiego obejmującego zarówno osobę mierzoną jak i wykonującego pomiar. Niniejsza część ISO 20685 dotyczy wydajności systemów skanujących, które nie wykorzystują ludzi jako obiektów badań.

  W przypadku stosowania tradycyjnych przyrządów wymagana jest dokładność pomiaru do jednego milimetra. Ich dokładność może być weryfikowana poprzez porównanie z wzorcem jednostki miary. Do weryfikacji dokładności skanerów ciała ludzkiego stosuje się skalibrowany obiekt testowy o znanym kształcie i wymiarach.

  Norma przeznaczona jest dla użytkowników skanerów 3D ciała ludzkiego opracowujących bazy danych antropometryczne w 3D wraz z położeniem punktów odniesienia w 3D oraz dla użytkowników tych baz, a także dla projektantów i producentów skanerów. Celem niniejszej części ISO 20685 jest dostarczenie podstaw do uzgodnienia (ujednolicenia) charakterystyki skanerów ciała ludzkiego pomiędzy ich użytkownikami a dostawcami, jak również pomiędzy dostawcami baz danych antropometrycznych 3D a ich użytkownikami.
   

   

  PN-EN 13523-27:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-05-2017

  Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 27: Odporność na wilgotny okład (test kataplazmy)

  Zakres

  W niniejszej części z serii norm EN 13523 ustalono metodę oceny odporności powłoki organicznej na podłożu metalowym (powlekanie metodą ciągłą) na warunki, w których panuje ekstremalna wilgotność (kwasowe, alkaliczne i/lub neutralne).
   

   

  PN-EN ISO 6743-4:2015-09 - wersja polska

  Data publikacji: 11-05-2017

  Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Klasyfikacja -- Część 4: Grupa H (Układy hydrauliczne)

  Zakres

  W niniejszej części ISO 6743 ustalono szczegółową klasyfikację cieczy grupy H (Układy hydrauliczne), należącej do klasy L (Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne). Zaleca się stosowanie niniejszej normy łącznie z ISO 6743-99. Niniejszy system klasyfikacji nie obejmuje płynów hamulcowych do pojazdów samochodowych ani lotniczych cieczy hydraulicznych.
   

   

  PN-EN ISO 4885:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-05-2017

  Stopy żelaza -- Obróbka cieplna -- Terminologia

  Zakres

  W niniejszym dokumencie zdefiniowano ważne terminy stosowane w obróbce cieplnej stopów żelaza.

  UWAGA Termin stopy żelaza obejmuje wyroby i przedmioty obrabiane ze stali i żeliwa.

  W Załączniku A zawarto alfabetyczny wykaz terminów zdefiniowanych w niniejszym dokumencie oraz ich odpowiedniki w języku francuskim, niemieckim, chińskim i japońskim.
  W Tablicy 1 przedstawiono różne fazy żelazo-węgiel (Fe-C).

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.