google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  obróbka metali - gieciewalcowanie.pl
  Kursy walut 15.06.2018
  1 USD
  3.6922
  0.0767
  1 EUR
  4.2802
  0.0045
  1 CHF
  3.7056
  0.0274
  1 GBP
  4.8998
  0.0402
  1 RUB
  0.0588
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć na temat umowy budowlanej

  Dla wszystkich, którzy w najbliższym czasie planują rozpoczęcie inwestycji budowlanej istotnym krokiem będzie podpisanie umowy na roboty budowlane. Oto najistotniejsze aspekty takiej umowy o których warto wiedzieć.

  W ostatnim czasie wśród przedsiębiorców potrzebujących w miarę szybko i sprawnie wybudować powierzchnię magazynową lub produkcyjną, coraz większą popularnością cieszą się hale z płyty warstwowej. Każda tego typu inwestycja niesie za sobą procedury prawne. Jedną z podstawowych jest podpisanie umowy o roboty budowlane. W tym, oraz w innych krokach prawnych związanych z budową pomoże Ci adwokat olsztyn.

  Inwestycje budowlane wymagające opracowania projektu i uzyskania pozwolenia budowlanego są objęte obowiązkiem podpisania umowy o roboty budowlane. Należy ona do tzw. umów nazwanych i uregulowana jest odrębnie w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 63 ze zm.). Znajdują tutaj zastosowanie przepisy art. 647 – 658 przytoczonego aktu prawa. Tymi samymi przepisami objęte są remonty budynków i budowle wpisane do rejestru zabytków. Umowę zawierają dwie strony – inwestor i wykonawca i zobowiązują się do wypełniania wzajemnie pewnych ustaleń: wykonawca do oddania określonego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i sztuką budowlaną, zaś na inwestorze spoczywa obowiązek dokonania wymaganych prawem czynności związanych z przygotowaniem robót (przekazanie terenu i projektu budowlanego). Spoczywa na nim również obowiązek odebrania prac i zapłacenie wykonawcy umówionego wynagrodzenia.

  Prawidłowo zawarta umowa o roboty budowlane powinna zawierać: - zaakceptowaną przez inwestora ofertę wykonawcy (opracowaną na podstawie projektu i informacji przekazanych przez inwestora) zrealizowania prac za ustaloną cenę i w określonym terminie, - list zatwierdzający zamawiającego, - porozumienie kontraktowe, - dokumentację projektową (rysunki, specyfikację techniczną itp.). Ważne jest, aby do kontraktu dołączyć całą korespondencję prowadzoną z wykonawcą z okresu przetargowego.

  W umowie muszą zostać uregulowane wszystkie kwestie związane z realizacją inwestycji, a przede wszystkim:

  • przedmiot umowy o roboty budowlane
  • obowiązki stron umowy o roboty budowlane
  • termin realizacji umowy o roboty budowlane
  • przejęcie robót
  • wynagrodzenie
  • zabezpieczenie umowy o roboty budowlane
  • odpowiedzialność za wady
  • odstąpienie od umowy

  Jak widać podpisanie umowy o roboty budowlane to najważniejszy punkt procesu inwestycyjnego. W przygotowaniu takiej umowy powinien uczestniczyć prawnik i inżynier – pozwoli to uniknąć różnych pułapek i nieporozumień podczas właściwej realizacji projektu.

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.