google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Kursy walut 19.04.2018
  1 USD
  3.3693
  -0.0028
  1 EUR
  4.1665
  -0.0012
  1 CHF
  3.4777
  -0.0028
  1 GBP
  4.7770
  -0.0091
  1 RUB
  0.0551
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - kwiecień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

  - kwiecień 2017

   

  PN-EN 16845-1:2017-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-04-2017

  Fotokataliza -- Chemiczne przeciwdziałanie zabrudzeniom badane z użyciem zaadsorbowanych substancji organicznych w warunkach faza stała/faza stała -- Część 1: Barwniki na powierzchniach porowatych

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania do oceny zdolności fotokatalitycznego samooczyszczania materiałów wykazujących aktywność fotokatalityczną, opartą zwykle na półprzewodzących tlenkach metali, jak dwutlenek tytanu, poprzez pomiar w warunkach faza stała/faza stała zdolności odbarwienia próbki badanej oświetlanej światłem ultrafioletowym (UV-A), zabarwionej wcześniej przez spryskanie powierzchni roztworem barwnika i wysuszenie.

  Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania do powierzchni różnego rodzaju materiałów nieprzezroczystych i porowatych, takich jak materiały budowlane w postaci arkuszy, blach, płyt, które są podstawowymi formami materiałów do różnych zastosowań.

  Niniejsza Norma Europejska ma również zastosowanie do tkanin, tworzyw sztucznych i kompozytów, zawierających materiały fotokatalityczne, które nie są rozpuszczalne w acetonie. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do fotokatalitycznego szkła, materiałów ziarnistych (chyba że są one osadzone w postaci zwartej powłoki lub warstwy na płaskiej stałej powierzchni) oraz płaskich materiałów nieporowatych.

  Metoda umożliwia ocenę tylko zdolności samooczyszczania pod wpływem światła ultrafioletowego. Nie służy do oceny innych parametrów eksploatacyjnych materiałów fotokatalitycznych, takich jak rozkład zanieczyszczeń wody kontaktujących się z materiałem w fazie ciekłej lub gazowej, czy działanie przeciwmgłowe lub antybakteryjne.

   

  PN-EN 558:2017-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-04-2017

  Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono długości zabudowy armatury metalowej prostej (FTF) i kątowej (CTF), z oznaczeniem PN i klasy, stosowanej w rurociągach kołnierzowych.
  Niniejszą Normą Europejską objęto armaturę o poniższych wartościach PN, klasy i DN:
  - PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25; PN 40; PN 63; PN 100; PN 160; PN 250; PN 320; PN 400;
  - klasa 125; klasa 150; klasa 250; klasa 300; klasa 600; klasa 900; klasa 1 500; klasa 2 500;
  - DN 10; DN 15; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600; DN 700; DN 750; DN 800; DN 900; DN 1 000; DN 1050; DN 1 200; DN 1 400; DN 1 600; DN 1 800; DN 2 000.
  Dla armatury z obudową z materiału innego niż metal można stosować takie same długości zabudowy FTF i CTF.
  Zależności między DN i NPS podano w Załączniku B.

   

  PN-EN ISO 8401:2017-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-04-2017

  Powłoki metalowe -- Przegląd metod pomiaru plastyczności

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono ogólne metody pomiaru plastyczności powłok metalowych o grubości mniejszej niż 200 μm, wytworzonych elektrolitycznie, przez autokatalityczne osadzanie lub w wyniku innych procesów.

  Ma zastosowanie do następujących metod:
  – badania wykonywane na powłokach preparowanych (oddzielonych od podłoża);
  – badania powłok z podłożem.

  Nie ma zastosowania do Norm Międzynarodowych, które zawierają specyficzne dla indywidualnych powłok metody badań. W takich przypadkach te specyficzne metody mają pierwszeństwo nad metodami opisanymi w niniejszym dokumencie, po uprzednim uzgodnieniu między dostawcą i zamawiającym.

   

  PN-EN ISO 8503-5:2017-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-04-2017

  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Charakterystyka chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 5: Metoda oznaczania profilu powierzchni taśmą replikacyjną

  Zakres

  W dokumencie opisano terenową metodę pomiaru profilu powierzchni, otrzymanego jakąkolwiek metodą obróbki strumieniowo-ściernej, podaną w ISO 8504-2. W metodzie tej stosuje się taśmę replikacyjną i odpowiedni przyrząd do pomiaru, w terenie, chropowatości powierzchni przed nałożeniem farby lub innej powłoki ochronnej.

  Metoda może być stosowana w zakresie wysokości profili określonym dla danego gatunku (lub grubości) taśmy replikacyjnej. Dostępne obecnie w handlu gatunki umożliwiają pomiar profili o średniej chropowatości w zakresie od 20 μm do 115 μm. Metoda ta nadaje się do powierzchni oczyszczonych ścierniwami.

   

  PN-EN ISO 9013:2017-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-04-2017

  Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości

  Zakres

  W niniejszym dokumencie przedstawiono specyfikacje geometrii wyrobu i tolerancje jakości dla klasyfikacji materiałów nadających się do cięcia płomieniowego tlenowo-gazowego, cięcia plazmowego i cięcia laserowego. Stosuje się do cięcia płomieniem od 3 mm do 300 mm, cięcia plazmą od 0,5 mm do 150 mm i do cięcia laserowego od 0,5 mm do 32 mm.
  Specyfikacje geometrii wyrobu mają zastosowanie jeśli odniesienie do niniejszego dokumentu jest na rysunkach lub w stosownych dokumentach, np. w warunkach dostawy. Jeżeli niniejszy dokument ma być również stosowany, na zasadzie wyjątku, do elementów, które produkowane są przez zastosowanie innych procesów cięcia, to należy to uzgodnić oddzielnie.

  Wad płaskości nie ujęto w niniejszym dokumencie. Odniesieniem są aktualne normy dla zastosowanych materiałów.

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.